stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima paginăHarta municipiuluiHarta siteAlbum fotoForumCarte de oaspeţiContact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială

 

  

 - Întocmire dosar pentru Cantina de Ajutor Social - Legea nr. 208/1997
 - Întocmire dosar curatelă minor - Codul Familiei;
 - Întocmire dosar curatelă major - Codul Familiei;
 - Întocmire dosar pentru indemnizaţia de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) - O.U.G. nr. 148/2005;
 - Întocmire dosar pentru comisia de evaluare complexă a minorilor  - Legea nr. 272/2004;
 - Întocmire dosar pentru acordarea ajutorului social (venitul minim garantat) - Legea nr. 416/2001;
 - Întocmire dosar pentru alocaţia familială complementară sau alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală  - O.U.G. nr. 105/2003;
 - Întocmire dosar pentru expertiză majori  - Legea nr. 448/2006, republicată;
 - Întocmire dosar pentru plasament familial  - Legea nr. 272/2004.
 - Acte necesare pentru obţinerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei  - O.U.G. nr. 5/2003, modificată prin O.U.G. nr. 106/2009.
 

  

 

certificate şi autorizaţii de construire/desfiinţare

 

  

 - Acte necesare emiterii certificatului de urbanism;
 

- Acte necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

 

  

 

asociații de proprietari

 

  

 - Acte necesare pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor de locuințe destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Câmpulung Moldovenesc.
 

- Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

 

 

 

autorizaţii taxi

 

  

 

- Precizări privind criteriile de departajare şi punctajele stabilite pentru atribuirea unei autorizaţii  taxi.

 

  

 

cărţi de identitate/ acte de stare civilă

 

 

evidenţa persoanelor

 - Anunț nr. 33368 din 28.01.2016 referitor la expirarea actelor de identitate.
 - Termenul de soluționare a cererilor de eliberare acte de identitate.
 - Precizări privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 - Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani şi după împlinirea vârstei de 18 ani;
 

- Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei;

 

- Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la: pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior;

 - Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la: schimbarea domiciliului, schimbare denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor;
 - Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România;
 - Anunț nr. 33866 din 06.07.2018 privind programul de lucru pentru depunerea documentelor necesare la schimbarea domiciliului din străinătate în România;
 - Acte necesare pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 

- Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române;

 

- Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;

 - Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
  
 

stare civilă

 

- Precizări privind contravenţii la regimul actelor de stare civilă

 

- Acte necesare pentru înregistrarea naşterii

 - Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei
 - Acte necesare pentru înregistrarea decesului
 - Acte necesare pentru eliberarea actelor de stare civilă şi de identitate pentru cetăţenii români aflaţi domiciliaţi în străinătate
 

- Procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativă.

 

- Acte necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă încheiate în străinătate.

 - Acte necesare pentru înscrierea divorţului.
 - Acte necesare pentru înscrierea adopţiei.

 NOTĂ: Formularele care au 2 (două) pagini se vor tipări faţă-verso, având setată imprimanta pentru listare pe format hârtie A4.

Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor la adresa
www.evidentapersoanelor.ro

 

 

 

 Pentru vizualizarea documentelor de pe acest site, este necesară instalarea următorului program, care poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos:

 

 Acrobat Reader (pdf)

 

 

 

 

 

 

Data ultimei actualizări a paginii: 09-Jul-2018

Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.