stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială - Serviciul Administraţie Publică

 

  

 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru alocaţia familială complementară sau alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală  - O.U.G. nr. 105/2003:

   
  - 2 (două) dosare cu şină;
- Cerere (tip) depusă la cam. 28 (monoparentală) şi cam.41 (complementară);
- B.I./C.I. al titularului alocaţiei, precum şi a soţului/soţiei, copii;
- Certificate naştere minori, sentinţe civile de divorţ, încredinţare minor, stabilire sau majorare pensie de întreţinere, plasament familial, certificat deces, etc.;
- Acte doveditoare ale veniturilor pe care le realizează membrii familiei: adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie (inclusiv de urmaş), ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţii de stat pentru copii, etc.;
- Adeverinţe de elev (din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă şi valoarea acesteia);
- Adeverinţă de stare materială (cam. 27, etaj 1, Primărie);
- Livretul de familie (original şi copie) de la Biroul stare civilă.
Notă: Beneficiarii de ajutor social vor prezenta doar cele necesare la punctele 1, 2 şi 8.
PROCEDURA:
După completarea cu toate actele necesare, dosarul se depune la camera 24 (alocaţie complementară) sau 3 (alocaţie monoparentală), urmând a fi:
- verificat;
- întocmită ancheta socială (în termen de 15 zile);
- comunicată dispoziţia de acordare sau de respingere a dreptului privind alocaţia (în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale);
- plata alocaţiei se face începând cu luna următoare depunerii dosarului.
 

  

  - Cerere pentru solicitare adeverinţă de stare materială - se obţine de la Compartimentul Registre Agricole, cam. 27, etaj 1.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii