stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială - Serviciul Administraţie Publică

 

  

 

Acte necesare întocmirii curatelei minorului - Codul Familiei:

   
  - Cerere privind instituirea curatelei;
- Copie certificat naştere al persoanei asupra căreia se instituie curatela;
- Copie certificat naştere/căsătorie părinţi;
- Declaraţia curatorului prin care acceptă sarcina curatelei;
- Copie certificat naştere/căsătorie sau BI/CI al curatorului;
- Certificat/adeverinţă medicală privind starea de sănătate/discernământ a curatorului;
- Anchetă socială/referat din care să rezulte situaţia de fapt ce impune instituirea curatelei;
- Orice alte acte necesare justei soluţionări a cauzei.
 

  

 

Acte necesare întocmirii curatelei majorului - Codul Familiei:

   
  - Cerere privind instituirea curatelei;
- Copie certificat naştere/căsătorie, BI/CI al persoanei asupra căreia se instituie curatela;
- Certificat medical din care să rezulte starea de sănătate a persoanei ce urmează a fi pusă sub curatelă – are/nu are discernământ;
- Consimţământul celui reprezentat (unde este cazul);
- Declaraţia curatorului prin care acceptă sarcina curatelei;
- Copie certificat naştere/căsătorie sau BI/CI al curatorului;
- Certificat/adeverinţă medicală privind starea de sănătate/discernământ a curatorului;
- Anchetă socială/referat din care să rezulte situaţia de fapt ce impune instituirea curatelei;
- Orice alte acte necesare justei soluţionări a cauzei.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii