stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială - Serviciul Administraţie Publică

 

  

 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru comisia de evaluare complexă a minorilor 
Legea nr. 272/2004:

   
  - Cerere tip depusă la registratura primăriei în vederea întocmirii anchetei sociale;
- Copie certificat naştere/BI/CI minor;
- Copie BI/CI reprezentant legal al minorului;
- Ultimul certificat de încadrare într-un grad de handicap al minorului – copie şi original;
- Hotărâre de încredinţare/divorţ, plasament familial, curatelă (dacă este cazul);
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticul minorului;
- Adeverinţă de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul, recomandări, expertize, bilete de internare/externare şi alte acte medicale.
   Comisia de evaluare complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava are program de lucru cu publicul în zilele de marţi şi joi, între orele 8.00-14.00.
    Dosarul se depune de către reprezentantul legal al minorului la D.G.A.S.P.C., B-dul George Enescu nr. 16, Suceava, cu 30 de zile înainte de data expirării vechiului certificat.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii