stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială - Serviciul Administraţie Publică

 

  

 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru expertiză majori  - Legea nr.448/2006, republicată:

   
 CADRU LEGAL:
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 102/1999 - privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
- Legea nr. 519/2002 – privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
ACTE NECESARE:
- un dosar cu şină;
- Cerere (tip) depusă la registratura Primăriei – anchetă socială;
- Copii xerox după actele de identitate (B.I./C.I.), certificate de naştere şi căsătorie ale persoanei cu handicap;
- Fişă medicală de la medicul de familie (copii xerox);
- Adeverinţă de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul, recomandări expertizare;
- Adeverinţă de la medicul de familie în care să se menţioneze diagnosticul, data ivirii handicapului şi recomandare pentru expertiză şi/sau reexpertizare;
- Alte acte medicale;
- Bilete de internare/externare (dacă este cazul);
- Ultimul certificat de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (în cazul reevaluării).
Notă: Beneficiarii de ajutor social vor prezenta doar cele necesare la punctele 1, 2 şi 8.
PROCEDURA:
   Ancheta socială se eliberează în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
  După completarea cu toate actele necesare, dosarul se depune de către persoana cu handicap (personal) la D.A.S. Suceava (lângă Autogara Suceava).
   Persoana va fi examinată la Comisia de Expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi din cadrul D.A.S. Suceava (lângă autogara Suceava).
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii