stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 14-oct.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială - Serviciul Administraţie Publică

 

  

 

Acte necesare pentru obţinerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri  - O.U.G. nr. 5/2003:

   
 

     Urmare modificării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 106/2009, vă aducem la cunoştinţă că pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009-31 martie 2010, beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează până la 425 lei pe membru de familie.
     Cuantumul ajutorului este stabilit în sumă fixă, în raport de veniturile familiei şi variază între 30 şi 54 lei, astfel:

 

  

 

 Venit net mediu lunar pe membru de familie

Suma acordată lunar

 

Sub 155 lei

54 lei

 

Între 155,1 lei  şi 210 lei

48 lei

 

Între 210,1 lei şi 260 lei

44 lei

 

Între 260,1 lei şi 310 lei

39 lei

 

Între 310,1 lei şi 355 lei

34 lei

 

Între 355,1 lei şi 425 lei

30 lei

 

 

 

     Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere a acesteia, ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
     Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.
     Nu se acceptă depunerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinţei de către altă persoană pentru persoane care locuiesc şi muncesc în străinătate.

 

    Acte necesare:

     - cerere şi declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile (formularele se primesc de la Serviciul Administraţie publică din cadrul Primăriei), parter, cam.5;
     - acte doveditoare privind componenţa familiei (livret de familie, BI/CI pentru toţi membrii familiei, certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani), în copie şi original;
     - acte doveditoare privind veniturile familiei realizate în luna anterioară depunerii cererilor (adeverinţe cu salariul net, cupoane pensie, cupoane alocaţie copii, alte acte) - copii xerox. La stabilirea venitului familiei se iau în calcul toate sursele de venit, solicitantul având obligaţia de a declara inclusiv sumele dobândite prin muncă în străinătate, chiar dacă prestează activităţi în afara unui contract de muncă.
     - actul de proprietate sau contractul de închiriere al locuinţei de domiciliu, în copie şi original;
     - adeverinţă de la asociaţia de proprietari din care să rezulte modul de încălzire al locuinţei şi numărul de persoane din componenţa familiei;
     - dosar cu şină (pentru cei care nu au mai avut dosar întocmit în anii anteriori).

     
Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de documentele justificative privind componenţa familiei şi veniturile realizate se pot depune la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc – sala de şedinţe (cam. 5, parter) în perioada 14 octombrie – 13 noiembrie 2009, între orele 9,00-15,00.
     Menţionăm că pentru sezonul rece 2009-2010 plata ajutoarelor se va face lunar şi nu în sumă totală la începutul sezonului rece, ca în anii trecuţi.

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administraţie Publică, etaj 1, cam. 24 sau telefon 0230-314425, int. 146.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii