stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială - Serviciul Administraţie Publică

 

  

 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru plasament familial  - Legea nr. 272/2004:

   
  CADRUL LEGAL: Legea nr. 272/2004.
COMPETENŢĂ: Compartiment Asistenţă socială şi protecţia copilului
                     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
PROCEDURA: Pentru întocmirea dosarului de plasament familial sunt necesare următoarele:
Familia naturală:
- Acordul părinţilor naturali şi al rudelor până la gradul IV (dacă este cazul) privind plasamentul familial;
- Copii după actele de identitate;
- Adeverinţe de salarizare;
- Consimţământul scris al minorului care a împlinit vârsta de 10 ani;
- Copie după actul de identitate al minorului sau certificat de naştere;
- Copie după hotărârea judecătorească (dacă este cazul) care atestă situaţia legală a minorului;
- Adeverinţă medicală a minorului (medicul de familie);
- Adeverinţa de elev a minorului;
- Caracterizarea minorului (instituţia de învăţământ pe care o urmează).
Familia de plasament:
- Un dosar cu şină;
- Cerere depusă la registratura Primăriei (cerere tip);
- Anchetă socială;
- Cerere către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (cerere tip);
- Copii după actele de identitate ale familiei sau persoanei care solicită plasamentul familial al minorului;
- Adeverinţe de venit ale membrilor familiei (salarizare, pensii, alte venituri);
- Adeverinţe medicale ale membrilor familiei;
- Adeverinţă de stare materială;
- Adeverinţe de elev pentru copiii familiei ocrotitoare;
- Caziere judiciare pentru majori;
- Declaraţie privind acordul membrilor familiei ocrotitoare.
TERMEN:
Dosarul se înaintează Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, în termen de 30 de zile.
Dosarul va fi evaluat de către asistenţii sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.
Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului va adopta o hotărâre cu privire la măsura de ocrotire solicitată. Hotărârea va fi comunicată familiei naturale, familiei ocrotitoare şi Autorităţii tutelare.
 

Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava
  B-dul G. Enescu, Suceava, nr. 16; Tel: 0230-523337

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii