stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

asistenţă socială - Serviciul Administraţie Publică

 

  

 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului social (venitul minim garantat)  Legea nr. 416/2001:

   
  CADRU LEGAL:
- Legea nr. 416/2001- privind venitul minim garantat;
- H. G. nr. 1099/2001 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
- H. G. nr. 1431/2003 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat.
ACTE NECESARE:
- Cerere (tip) depusă la registratura Primăriei în vederea efectuării anchetei sociale;
- Copii xerox după actele tuturor membrilor familiei (care se gospodăresc în comun): B.I./C.I., certificate naştere, de căsătorie, de deces, sentinţe civile de divorţ, încredinţare minor, stabilire sau majorare pensie de întreţinere, plasament familial, etc.;
- Acte doveditoare ale veniturilor pe care le realizează membrii familiei: adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie (inclusiv de urmaş), ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţii de stat pentru copii, adeverinţă de elev din care să rezulte dacă beneficiază de bursă;
- Adeverinţă de la Oficiul forţelor de muncă pentru persoanele adulte (16-62 ani) şi care nu au împlinit vârsta de pensionare, care să ateste faptul că se află în căutarea unui loc de muncă (mamele care au în întreţinere copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani nu vor prezenta această adeverinţă);
- Adeverinţă de stare materială (se obţine de la Compartimentul Registre Agricole, cam.27, etaj 1, Primărie);
- Un dosar cu şină.
PROCEDURA:
După completarea cu toate actele necesare, dosarul se depune la cam. 3, urmând a fi verificat şi aprobat în termen de maximum 30 de zile.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii