stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 
Data ultimei actualizări a paginii: 20-Jan-2016
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2016 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

Impozite şi taxe locale

    
 

(I) PRECIZĂRI PRIVIND MODALITATEA DE PLATĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

 
      1. Termenele de plată a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, sunt: 31 martie şi 30 septembrie.
     2.Plata se poate efectua în numerar sau prin P.O.S. la casieria primăriei (cam.5), prin ordin de plată sau mandat poştal.
     3.Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport datorat de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral până la primul termen de plată (31 martie 2016).
 
 

(II) SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE:

 
 

     1. Pentru plata cu anticipaţie a tuturor creanțelor datorate bugetului local (până la data de 31 martie 2016), se acordă o bonificaţie de 10%, pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și/sau impozitul pe mijloacele de transport, conform prevederilor Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 120 din 06 noiembrie 2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
    Persoanele fizice care au achitat integral impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 până la data de 31 ianuarie 2016 şi achită până la data de 30 septembrie 2016 diferenţele rezultate în urma majorării impozitelor conform prezentei hotărâri, beneficiază de o bonificaţie, după cum urmează:
    a) în cazul impozitului pe clădiri 10%;
    b) în cazul impozitului pe teren 10%;
    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport 10%.
    2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal nu se aplică pentru:
     a) veteranii de război;
     b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
     3. Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nu datorează:
     a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
     b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);
     c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
     4. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
     5. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
     6. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute punctele (2), (3), (4) sau (5).
        Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la punctele (2), (3), (4) sau (5).
        Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la punctele (2) şi (3).
     7. Scutirea de la plata impozitului prevăzută la punctele (2), (3), (4) sau (5) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
     8. Alte facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale se acordă persoanelor fizice conform prevederilor
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 120 din 06 noiembrie 2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
     9. În aplicarea
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 75 din 25 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevenelor si altor obligaii la bugetul municipiului Câmpulung Moldovenesc, datorate de persoanele juridice, se acordă scutire la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente, în condițiile în care se achită integral debitul până la data de 31 martie 2016.
     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, parter, camera 6.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor