stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

cărţi de identitate

 

 

evidenţa persoanelor

 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

 

 

    Dosarul va cuprinde următoarele documente necesare:
- cerere pentru eliberarea actului de identitate (se completează la ghişeul S.P.C.L.E.P.);
- 3 fotografii mărimea 3 x 4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta din categoria celor cu care potrivit legii se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/reşedinţă, în original şi copie;
- chitanţa în valoare de 7 LEI, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

 

 

    Dosarul va cuprinde următoarele documente necesare:
- cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (se completează la ghişeul S.P.C.L.E.P.);
- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, în original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copiile aceloraşi file din paşaportul străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină, în original şi copie;
- certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, în original şi  copie xerox;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România, în original şi copie xerox;
- 3 fotografii mărimea 3 x 4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
- chitanţa în valoare de 1 LEU, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București, sau la adresa
www.evidentapersoanelor.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 17-ian.-2018

Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii