stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

cărţi de identitate/ paşapoarte simple  - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

 

 

stare civilă

 

 

 

Acte necesare pentru înscrierea divorţului:

   
 

Sunt necesare următoarele acte:
- cererea pentru depunerea sentinţei civile de divorţ;
- sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă;
- cartea de identitate;
- certificatul de naştere (original şi copie xerox).

 

 

 

Acte necesare pentru înscrierea divorţului şi a schimbării numelui/prenumelui, pronunţate în străinătate:

   
  Sunt necesare următoarele acte:
- sentinţa judecătorească din străinătate trebuie recunoscută de către un tribunal judeţean din România;
- aprobarea Inspectoratului Naţional de Evidenţa Persoanelor Bucureşti de înscriere a menţiunilor pe actele de stare civilă, pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene;
- cerere tip;
- sentinţa de divorţ sau a schimbării numelui/prenumelui din străinătate (cu apostilă), în original şi copie xerox;
- traducerea legalizată de către un notar public din România a sentinţei judecătoreşti din străinătate.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor la adresa www.evidentapersoanelor.ro

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii