stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

  certificate şi autorizaţii de construire/desfiinţare - Direcţia Tehnică

 

 

Acte necesare emiterii autorizaţiei de construire:

   
  (1) Pentru emiterea autorizaţiei de construire, dosarul va cuprinde următoarele:
- cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obţinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.C.;
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
- certificatul de urbanism (în copie);
- proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege şi a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate şi ştampilate în original (două exemplare);
- fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului (două exemplare);
- avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
- declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului;
- documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire (în copie);
- documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, sunt comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).
(2) Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
   
 

Acte necesare emiterii autorizaţiei de desfiinţare:

   
   Pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare, dosarul va cuprinde următoarele:
- cerere pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa (se utilizează formularul -model F.9, obţinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.D.;
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
- certificatul de urbanism (în copie);
- proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.D., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate şi ştampilate în original (două exemplare);
- fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului (două exemplare);
- avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
- declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului;
- certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie);
- documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie);
- documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, sunt comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii