stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 31-Oct-2016
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2016 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

legislaţie - actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea primăriei municipiului câmpulung moldovenesc

 

 Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc este organizată şi funcţionează în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 

1. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 544/20001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
   

lista hotărârilor consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale

 1.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 53 din 30 mai 2007 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

 2.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 50 din 31 martie 2008 pentru modificarea si completarea punctului 7 din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Campulung Moldovenesc nr. 53/2007 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008.

 3.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 157 din 23 decembrie 2008 pentru modificarea punctului 24 din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

 4.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61 din 24 aprilie 2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

 5.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 126 din 6 noiembrie 2009 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

 6.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 68 din 29 iulie 2010 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

 7.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 46 din 30 iunie 2011 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

 8.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 156 din 20 decembrie 2012 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

 9.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 110 din 19 decembrie 2013 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.

 10.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 55 din 31 iulie 2014 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.

11.

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 120 din 06 noiembrie 2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor