stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a paginii: 20-Apr-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2017

 

 

 

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea:

Anexe:

1.

09.01.2017

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2016 şi acoperirii definitive din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare din anul 2016

 

2.

09.01.2017

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Cernăuți - Ucraina, în perioada 12 - 15 ianuarie 2017, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXVIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

 

3.

26.01.2017

Hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 787/ 27.12.2016 privind aprobarea majorării bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 

 

4.

26.01.2017

Hotărâre cu  privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanţele  datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice  pentru anul fiscal 2016 şi a sumei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei fiscale

 

5.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

 

6.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Transilvaniei nr.2, cu destinaţia de birou parlamentar

 

7.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar

 

8.

26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a cantității de 101,86 metri cubi din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, administrat de Institutului de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” - Baza Experimentală Tomnatic

 

9.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 103 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 2 George Voevidca, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

10.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 105 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare sediu cladire principală scoala gimnazială "Bogdan Vodă"  Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

 

11.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 106 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare sediu clădire principală școala gimnazială "Teodor Stefanelli"  Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

12.

31.01.2017

Hotărâre privind pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 107 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

13.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul IV 2016

 

14.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

15.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

16.

23.02.2017

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ȘI TOTEM  LUMINOS în strada Calea Bucovinei nr. 68-70 Câmpulung Moldovenesc

 

17.

23.02.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

18.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

19.

23.02.2017

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

 

20.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2017

 

21.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea procedurii de preluare a bunurilor de retur aferente contractelor de concesiune a căror termen a expirat

 

22.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării festivalului - concurs de interpretare pentru copii „În lumea lui Creangă”

 

23.

23.02.2017

Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de 96 mp teren proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situată în strada Calea Transilvaniei nr. 13-15, în vederea construirii unei terase

 

24.

23.02.2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

25.

30.03.2017

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Buget 02
Buget 10 

26.

15.03.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 131 din 15.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – Pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000”

 

27.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REPARAȚII CAPITALE LA DOUĂ PODURI DE B.A. PESTE RAUL MOLDOVA”

 

28.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție ,,REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE "VILA BOTNARAS ȘI VILA TURISTICA MONTANĂ" ÎN SCOPUL PUNERII IN VALOARE A POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”

 

29.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție  “Realizare împrejmuire și reabilitare teren de sport la Scoala nr. 4 Teodor Stefanelli din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

30.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Realizare sistematizare, împrejmuire și reabilitare ateliere, sală și teren de sport la Școala Bogdan Vodă din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

31.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovensc, județul Suceava”

 

32.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE COLEGIUL NAȚIONAL DRAGOȘ VODĂ , MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

33.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

 

34.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC ”

 

35.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SEDIU PRIMĂRIE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

 

36.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE OBOR ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

37.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE CANTINĂ ȘI ATELIER DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

38.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “DOTAREA GRĂDINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

 

39.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

40.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA THEODOR DARIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

41.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție ,,REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE "VILA OBCIOARA" ÎN SCOPUL PUNERII ÎN VALOARE A POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”

 

42.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Realizare împrejmuire și reabilitare teren de sport la Școala nr. 2 George Voevidca din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

43.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REALIZARE 2 PODEȚE NOI DIN B.A. PESTE PÂRÂUL IZVORUL ALB ȘI PÂRÂUL IZVOR BOATCĂ”

 

44.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE A 5 PODEȚE DIN B.A. PESTE PÂRÂUL MIORIȚEI, PÂRÂUL CORLĂȚENI, PÂRÂUL MESTEACĂN”

 

45.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE 2 PUNȚI FIXE PESTE RÂUL MOLDOVA”

 

46.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REFACERE DOUĂ PUNȚI SUSPENDATE PESTE RÂUL MOLDOVA”

 

47.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție  “REPARAȚII CAPITALE LA DOUĂ PODURI DE B.A. PESTE RAUL MOLDOVA”

 

48.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  şi a listei de priorităţi privind solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

49.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local

 

50.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care se execută în anul 2017 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

 

51.

30.03.2017

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

52.

30.03.2017

Hotărâre privind la alocarea cantităţii de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

 

53.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

 

54.

30.03.2017

Hotărâre privind înființarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

55.

30.03.2017

Hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

56.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de cerșetorie din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

57.

30.03.2017

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico - edilitare realizate pe domeniul public şi privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum și stabilirea unor tarife

 

58.

30.03.2017

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală a municipiului Câmpulung Moldovenesc și a Hotărârii Consiliului nr. 115/2015 pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală

 
 

 arhiva cu hotărârile consiliului local al municipiului
câmpulung moldovenesc

     
    Arhiva pentru anul 2006  
    Arhiva pentru anul 2007  
    Arhiva pentru anul 2008  
    Arhiva pentru anul 2009  
    Arhiva pentru anul 2010  
    Arhiva pentru anul 2011  
    Arhiva pentru anul 2012  
    Arhiva pentru anul 2013  
    Arhiva pentru anul 2014  
    Arhiva pentru anul 2015  
    Arhiva pentru anul 2016