stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a paginii: 13-Mar-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2017

 

 

 

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea:

Anexe:

1.

09.01.2017

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2016 şi acoperirii definitive din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare din anul 2016

 

2.

09.01.2017

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Cernăuți - Ucraina, în perioada 12 - 15 ianuarie 2017, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXVIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

 

3.

26.01.2017

Hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 787/ 27.12.2016 privind aprobarea majorării bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 

 

4.

26.01.2017

Hotărâre cu  privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanţele  datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice  pentru anul fiscal 2016 şi a sumei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei fiscale

 

5.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

 

6.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Transilvaniei nr.2, cu destinaţia de birou parlamentar

 

7.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar

 

8.

26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a cantității de 101,86 metri cubi din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, administrat de Institutului de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” - Baza Experimentală Tomnatic

 

9.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 103 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 2 George Voevidca, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

10.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 105 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare sediu cladire principală scoala gimnazială "Bogdan Vodă"  Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

 

11.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 106 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare sediu clădire principală școala gimnazială "Teodor Stefanelli"  Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

12.

31.01.2017

Hotărâre privind pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 107 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

13.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul IV 2016

 

14.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

15.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

16.

23.02.2017

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ȘI TOTEM  LUMINOS în strada Calea Bucovinei nr. 68-70 Câmpulung Moldovenesc

 

17.

23.02.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

18.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

19.

23.02.2017

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

 

20.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2017

 

21.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea procedurii de preluare a bunurilor de retur aferente contractelor de concesiune a căror termen a expirat

 

22.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării festivalului - concurs de interpretare pentru copii „În lumea lui Creangă”

 

23.

23.02.2017

Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de 96 mp teren proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situată în strada Calea Transilvaniei nr. 13-15, în vederea construirii unei terase

 

24.

23.02.2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 
 

 arhiva cu hotărârile consiliului local al municipiului
câmpulung moldovenesc

     
    Arhiva pentru anul 2006 
    Arhiva pentru anul 2007 
    Arhiva pentru anul 2008 
    Arhiva pentru anul 2009 
    Arhiva pentru anul 2010 
    Arhiva pentru anul 2011 
    Arhiva pentru anul 2012 
    Arhiva pentru anul 2013 
    Arhiva pentru anul 2014 
    Arhiva pentru anul 2015 
    Arhiva pentru anul 2016