stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima paginăHarta municipiuluiHarta siteAlbum fotoForumCarte de oaspeţiContact

RO RO

     

EN EN

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

 Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

hotărâri adoptate de consiliul local al municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2006

Denumirea

Nr.

Data adoptării

Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2005109.01.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri organizatorice pentru realizarea investiţiei “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Câmpulung Moldovenesc”209.01.2006
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006303.02.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate: „Reabilitarea şi modernizarea unor străzi şi drumuri forestiere din municipiul Câmpulung Moldovenesc”406.02.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării unui “Studiu hidrogeologic al nivelelor acvifere poros-permeabile din intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc”506.02.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea angajării unui consultant în vederea analizării şi evaluării stadiului actual al termoficării în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, stabilirea unei strategii de funcţionare a serviciului public de interes local de termoficare precum şi asigurarea încălzirii celorlalte locuinţe din municipiu606.02.2006
Hotărâre cu privire la realizarea şi finanţarea unui Studiu de Fezabilitate în vederea amenajării unei pârtii de schi omologate şi pentru alte sporturi specifice de iarnă pe muntele “Runc” Câmpulung Moldovenesc706.02.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării unui “Bilanţ de mediu nivel I şi II pentru închiderea platformei de deşeuri a municipiului Câmpulung Moldovenesc”806.02.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate: „Alimentarea cu apă a municipiului Câmpulung Moldovenesc”906.02.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate: „Reţele de canalizare şi staţii de epurare – tratare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”1006.02.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea elaborării şi finanţării unor studii de fezabilitate în vederea creşterii potenţialului turistic al masivului Rarău1106.02.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Municipiul Câmpulung Moldovenesc”1206.02.2006
Hotărâre privind aprobarea deplasării primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, dl. Şerban Gabriel Constantin, la Pila - Polonia, în perioada 26–29 ianuarie 2006, în vederea semnării Acordului privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”- ediţia a – XVII-a 1323.02.2006
Hotărâre cu privire la alocarea sumei de 20.000 lei RON Poliţiei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea procurării de carburant pentru maşinile de patrulare1423.02.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea numărului asistenţilor personali şi reprezentanţilor legali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 20061523.02.2006
Hotărâre pentru modificarea Art. 1 al Hotărârii nr. 109/25 august 2005 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la transmiterea în mod gratuit, pe toată durata existenţei instalaţiilor, a terenului în suprafaţă de 9 mp, identic cu parcela topo nr. 2685/1050 din C.F. nr. 482 a Comunei cadastrale Câmpulung Moldovenesc către S.C. „Bucovina Ecotermgaz” Suceava în vederea amplasării unui post de transformare în cabină prefabricată1623.02.2006
Hotărâre privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele cu handicap accentuat şi grav precum şi asistenţii personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloace de transport în comun, pe bază de abonamente finanţate de la bugetul local1723.02.2006
Hotărâre cu privire la stabilirea impozitului pe terenurile situate în extravilanul municipiului pentru anul 20061823.02.2006
Hotărâre privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale, pentru familiile care au în îngrijire copii şi se află în situaţii de risc1923.02.2006
Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 50/20052023.02.2006
Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei,  pentru anul 20062123.02.2006
Hotărâre privind prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă2223.02.2006
Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe2323.02.2006
Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Centrala Termică Centru, situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada D. Cantemir, în suprafaţă de 226,15 mp domnului Maftei Ion, în vederea amenajării unui atelier de creaţie-sculptură şi a unui muzeu de profil2423.02.2006
Hotărâre privind închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă2523.02.2006
Hotărâre privind alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din bugetul local a sumei de 50.000 lei RON pentru finalizarea lucrărilor de „Modernizarea sistemului de pompare la sursa de apă Sadova” şi „Reabilitarea construcţiilor la sursa de apă Sadova”2623.02.2006
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea realizării de CD-uri şi publicaţii de prezentare a municipiului Câmpulung Moldovenesc2723.02.2006
Hotărâre cu privire la repartizarea unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă doamnei Florescu Anuţa Dorinela2823.02.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea calendarului manifestărilor cultural-artistice care se vor desfăşura în municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 20062923.02.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2585 mp, în vederea amenajării unui poligon de tir “Tragere pentru antrenament şi agrement” în zona străzii Izvorul Alb f.n., Câmpulung Moldovenesc3023.02.2006
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activităţile de blocare, ridicare, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc3123.02.2006
Hotărâre privind vânzarea terenului aferent blocurilor, spaţiilor comerciale, caselor şi a terenurilor fără potenţial imobiliar aflate în proprietatea privată a municipiului 3223.02.2006
Hotărâre privind închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe care sunt amplasate magazii, garaje şi alte construcţii 3323.02.2006
Hotărâre cu privire la stabilirea limitelor minime ale veniturilor nete anuale ce se pot obţine din: vânzarea, închirierea sau utilizarea terenurilor, clădirilor, bunurilor mobile şi imobile, valorificarea animalelor, a produselor de origine animală şi altor activităţi prestate ocazional de către persoanele şi/sau familiile care solicită ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 sau alocaţie complementară, respectiv alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/20023423.02.2006
Hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu Consiliul Judeţean Suceava pentru realizarea obiectivului: „Consolidare DJ 175A, Km 0+000 – 12+600, Câmpulung Moldovenesc – Rarău, judeţul Suceava”3523.02.2006
Hotărâre privind constituirea Comandamentului antiepizootic al municipiului Câmpulung Moldovenesc3623.02.2006
Hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc ca membru fondator la constituirea Asociaţiei Centrelor Europa3706.03.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea preţurilor la apă potabilă şi tarifelor la canalizare - epurare practicate de operatorul S.C. ACET S.A Suceava Agenţia Câmpulung Moldovenesc

38

06.03.2006
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006

39

13.03.2006
Hotărâre privind executarea sistemului de distribuţie a agentului termic prin montarea coloanelor de încălzire şi apă caldă pe casa scărilor la fiecare bloc în cadrul proiectului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” 4006.03.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea unor cereri de înlesnire la plata impozitului pe clădiri şi teren

41

30.03.2006
Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 5.000 RON pentru Parohia "Sfântul Gheorghe" Câmpulung Moldovenesc

42

30.03.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a deşeurilor provenite din scoaterea din funcţiune, prin casare, a unor mijloace fixe proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

43

30.03.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea realizării şi finanţării Studiului e Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic în vederea executării de apărării de maluri pe pârâul "Valea Seacă" - Câmpulung Moldovenesc

44

30.03.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea realizării şi finanţării Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic în vederea executării de apărării de maluri pe pârâul "Corlăţeni" - Câmpulung Moldovenesc

45

30.03.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea unor cereri de înlesnire la plata impozitului pe clădiri şi teren

46

27.04.2006
Hotărâre pentru completarea Normelor cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului, ordinea publică şi circulaţia rutieră în municipiul Câmpulung Moldovenesc, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 49/2005

47

27.04.2006

Hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de calcul pentru preţurile de începere a licitaţiei pe specii, structură dimensională la masa lemnoasă pe picior, destinată agenţilor economici, pe natură de produse, specii, sortimente dimensionale şi grade de accesibilitate, din terenurile cu vegetaţie forestieră aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

48

25.05.2006
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii "Consultanţă specializată în vederea implementării sistemului de management al calităţii SR ISO 9001/2000 la Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

49

25.05.2006
Hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor ale căror terenuri au fost afectate de lucrările de amplasare a conductei de gaze naturale Frasin - Câmpulung Moldovenesc ca parte integrantă a Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"

50

25.05.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea impozitului pe terenurile situate în extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2006

51

25.05.2006
Hotărâre privind suplimentarea numărului de autorizaţii taxi permanente pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Câmpulung Moldovenesc

52

25.05.2006
Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

53

25.05.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea contului anual de execuţie bugetară al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2005

54

25.05.2006
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 83/28.03.2003 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc

55

25.05.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din uz şi valorificării mijloacelor fixe "rezervoare metalice aferente centralelor termice", proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

56

25.05.2006
Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 244 mp din Centrala Termică Runc, situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Ciprian Porumbescu f.n., în vederea amenajării unei casierii şi birouri de relaţii cu publicul

57

25.05.2006
Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

58

25.05.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren situate în intravilanul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, zona Rarău

59

25.05.2006
Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 20.000 mp, teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea desfăşurării de activităţi economice

60

25.05.2006
Hotărâre cu privire la concesionarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 300 mp de teren, situat în zona Rarău, Câmpulung Moldovenesc, către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA - Direcţia de Radiocomunicaţii Iaşi, în vederea extinderii Staţiei TV "Rarău"

61

25.05.2006
Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind construirea unei parcări auto în strada Bogdan Vodă f.n., municipiul Câmpulung Moldovenesc

62

25.05.2006
Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

63

25.05.2006
Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

64

27.07.2006
Hotărâre privind aprobarea planului local de acţiune "Romii 2006-2008"

65

27.07.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea unor cereri de înlesnire la plata impozitului pe clădiri şi teren

66

27.07.2006
Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 300 mc material lemnos de lucru ca ajutor de urgenţă pentru sprijinirea refacerii unor locuinţe din comuna Arbore, judeţul Suceava

67

27.07.2006
Hotărâre pentru completarea anexei intitulată "Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă care urmează a fi vândute", la Hotărârea nr. 80 din 28 noiembrie 2002 cu privire la aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii care urmează a fi vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea Consiliilor judeţene sau a Consiliilor locale şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

68

27.07.2006
Hotărâre cu privire la acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc" preotului paroh PĂDURARU DRAGOŞ

69

27.07.2006
Hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2006

70

27.07.2006
Hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în comisia pentru vânzarea  spaţiilor medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2006

71

27.07.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură din Municipiul Câmpulung Moldovenesc", investiţie în cadrul Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"

72

27.07.2006
Hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor financiar doamnei Erhan Rodica din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

73

27.07.2006
Hotărâre privind  modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2006 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a deşeurilor provenite din scoaterea din funcţiune, prin casare, a unor mijloace fixe proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

74

27.07.2006
Hotărâre cu privire la alocarea din  bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru "PROGRAMUL EXTRAŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA - CUPA RARĂU, EDIŢIA a V-a, 19-27 AUGUST 2006"

75

27.07.2006
Hotărâre privind aprobarea participării cu aport în numerar a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc la majorarea capitalului social al S.C. BUCOVINA ECOTERMGAZ" S.A Suceava

76

27.07.2006
Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai Centralei cu cogenerare (CET) din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

77

27.07.2006
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006

78

07.08.2006
Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

79

07.08.2006
Hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Câmpulung Moldovenesc cu municipiul Vatra Dornei în vederea realizării investiţiei "Staţie de tratare şi valorificare a deşeurilor urbane"

80

07.08.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea zonelor cu caracter periurban din municipiul Câmpulung Moldovenesc 8125.08.2006
Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Pod rutier din beton armat peste râul Moldova în zona Buneşti, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, a cofinanţării, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia82 25.08.2006
Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în „Centrala Termică Trandafiri”, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, în suprafaţă de 45 mp, în vederea amenajării unui atelier mecanic8331.08.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a suprafeţei de 2 mp teren situat în zona străzii Calea Transilvaniei nr. 96, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, în vederea amplasării unor echipamente de telecomunicaţii pentru implementare servicii ADSL8431.08.2006
Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activităţile de blocare, ridicare, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 23 februarie 20068531.08.2006
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 20068631.08.2006
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării în sistem leasing a unui buldoexcavator şi a unui autogreder8731.08.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare loc joacă pentru copii în municipiul Câmpulung Moldovenesc”8831.08.2006
Hotărâre privind aprobarea organizării concursului de idei urbanistice cu tema „Amenajare piaţa centrală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc”8931.08.2006
Hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului din strada Liceului nr. 3 din imobil cu destinaţie internat şcolar în imobil cu destinaţia de activităţi şcolare şi extraşcolare precum şi transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava a spaţiului destinat funcţionării Clubului Copiilor şi Elevilor pe perioada funcţionării acestuia, situat la aceeaşi adresă 9014.09.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi alte măsuri organizatorice în vederea aprobării derulării şi finalizării investiţiei „Reabilitarea şi amenajarea drumului forestier Constantin Grămadă-Runc” municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava 9114.09.2006
Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 8.000 mp situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona Buneşti, pe durata construirii obiectivului de investiţii – Blocuri de locuinţe pentru tineret9214.09.2006
Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 1000 mc material lemnos pentru foc destinat vânzării către populaţia municipiului Câmpulung Moldovenesc9321.09.2006
Hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Lăptarilor - anul 2006, precum şi pentru premierea gospodarilor cu merite deosebite în creşterea animalelor9421.09.2006
Hotărâre privind închirierea suprafeţei de 800 mp teren situat în strada Lalelelor f.n., municipiul Câmpulung Moldovenesc, în vederea organizării de şantier pentru investiţia „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul Suceava” 9521.09.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru str. Calea Bucovinei nr. 6, Câmpulung Moldovenesc9621.09.2006
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, numărului de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc9721.09.2006
Hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu Consiliile Locale ale localităţilor nominalizate în anexa care face parte integrantă din această hotărâre, în vederea implementării proiectului „Sistem ecologic integrat de management a deşeurilor municipale - înfiinţarea unui depozit ecologic cu infrastructura aferentă din Fonduri de Coeziune, în judeţul Suceava”9821.09.2006
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 20069921.09.2006
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Consolidare şi apărări maluri pârâul Corlăţeni, municipiul Câmpulung Moldovenesc”10021.09.2006
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Consolidare şi apărări maluri pârâul Valea Seacă, municipiul Câmpulung Moldovenesc”10131.10.2006
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare variantă de trafic greu din municipiul Câmpulung Moldovenesc”10231.10.2006
Hotărâre privind aprobarea investiţiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din municipiul Câmpulung Moldovenesc şi întreţinere în perioada de garanţie"10331.10.2006
Hotărâre privind aprobarea preţului local de referinţă (PLR) pentru energia termică furnizată populaţiei prin sistem centralizat10431.10.2006
Hotărâre privind elaborarea unui studiu de fezabilitate având ca obiect„ Extinderea alimentării cu energie electrică în municipiul Câmpulung Moldovenesc”10531.10.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru str. Alexandru Bogza nr. 4, Câmpulung Moldovenesc10631.10.2006
Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/200610731.10.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării creditului pentru Municipiul Câmpulung Moldovenesc din cadrul proiectului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” 10831.10.2006
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare şi extindere reţele de alimentare cu apă – străzile Căprioarei, Liceului, Aleea Plopilor şi Plopilor municipiul Câmpulung Moldovenesc”10906.11.2006
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Canalizare în strada Aleea Trandafirilor, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”11006.11.2006
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare conductă refulare Sadova – rezervor înmagazinare Runc (tronson S.C. Romalfa S.A. - rezervor înmagazinare Runc), municipiul Câmpulung Moldovenesc”11106.11.2006
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reţele de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava – obiectele nr.1 şi nr.2 ”11206.11.2006
Hotărâre privind înscrierea municipiului Câmpulung Moldovenesc ca membru în Patronatul Serviciilor Publice din România 11330.11.2006
Hotărâre privind asocierea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc cu Asociaţia „Centrul Regional pentru Siguranţă Rutieră” în vederea realizării proiectului pilot de siguranţă rutieră ProSiguR11430.11.2006
Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 11530.11.2006
Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 11630.11.2006
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 200611707.12.2006
Hotărâre privind aprobarea funcţionării cantinei de ajutor social ca serviciu public de interes local în subordinea Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc11821.12.2006
Hotărâre privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 200711921.12.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea unor cereri de înlesnire la plata impozitului pe clădiri şi teren12021.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Şcoala nr. 1 „Thedor Darie”, Câmpulung Moldovenesc12121.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Şcoala nr. 2 „George Voievidca” Câmpulung Moldovenesc12221.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Şcoala nr. 3 „Bogdan Vodă”, Câmpulung Moldovenesc12321.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Şcoala nr. 4 „Teodor Ştefanelli”, Câmpulung Moldovenesc12421.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Grădiniţa nr. 1, Câmpulung Moldovenesc12521.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării unui studiu de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Grădiniţa nr. 2, Câmpulung Moldovenesc12621.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Grădiniţa nr. 3, Câmpulung Moldovenesc12721.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Grădiniţa nr. 4, Câmpulung Moldovenesc12821.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Grădiniţa nr. 5, Câmpulung Moldovenesc12921.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Grup Şcolar nr. 1, Câmpulung Moldovenesc13021.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare clădire Muzeu „Arta Lemnului”, Câmpulung Moldovenesc13121.12.2006
Hotărâre cu privire la reorganizarea Direcţiei de Servicii Publice Câmpulung Moldovenesc, Serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc13221.12.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” 13321.12.2006
Hotărâre cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă13421.12.2006
Hotărâre privind aprobarea angajării unui consultant în vederea întocmirii strategiei de dezvoltare a municipiului Câmpulung Moldovenesc13521.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi cofinanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare a clădirii din str. Calea Transilvaniei nr. 2 (fosta Primărie), Câmpulung Moldovenesc13621.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare, consolidare şi refuncţionalizare a clădirii din str. Sirenei f. n., nr. de inventar 663, municipiul Câmpulung Moldovenesc13721.12.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director la Direcţia de Servicii Publice, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc13821.12.2006
Hotărâre cu privire la aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director executiv şi a funcţiei de director executiv adjunct la Direcţia Poliţia Comunitară a Municipiului Câmpulung Moldovenesc13921.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare a clădirilor Colegiului Naţional „ Dragoş Vodă”, Câmpulung Moldovenesc14021.12.2006
Hotărâre privind aprobarea elaborării şi finanţării studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare a clădirilor Grupului Şcolar Silvic, Câmpulung Moldovenesc14121.12.2006
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Strategia locală de alimentare cu energie termică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc”14221.12.2006
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 200614321.12.2006
 

 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

Arhiva pentru anul 2006 
Arhiva pentru anul 2007 
Arhiva pentru anul 2008 
Arhiva pentru anul 2009 
Arhiva pentru anul 2010 
Arhiva pentru anul 2011 
Arhiva pentru anul 2012 
Arhiva pentru anul 2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Data ultimei actualizări a paginii: 13-ian.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright@2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.