stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima paginăHarta municipiuluiHarta siteAlbum fotoForumCarte de oaspeţiContact

RO RO

              

 

Primăria municipiului cāmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, Romānia

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

 Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

hotărāri adoptate de consiliul local al
municipiului cāmpulung moldovenesc īn anul 2007

Denumirea

Nr.

Data adoptării

Hotărāre cu privire la stabilirea sumei pānă la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice pentru anul fiscal 2006125.01.2007
Hotărāre cu privire la stabilirea sumei pānă la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele juridice pentru anul fiscal 2006225.01.2007
Hotărāre cu privire acordarea unui ajutor financiar persoanelor racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic şi cărora nu li s-a putut şi nu li se poate asigura agent termic īn sezonul rece 2006/2007325.01.2007
Hotărāre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 2007412.02.2007
Hotărāre cu privire la atribuirea īn folosinţă gratuită a unui teren pentru domnişoara Papuc Ioana Cristina, campioană olimpică.528.02.2007
Hotărāre cu privire la atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decāt locuinţă pentru asociaţii.628.02.2007
Hotărāre cu privire la atribuirea unui spaţiu, prin īnchiriere, Fundaţiei Caritabile "Orizonturi" Cāmpulung Moldovenesc.728.02.2007
Hotărāre cu privire la prelungirea unor contracte de īnchiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decāt locuinţă.828.02.2007
Hotărāre privind aprobarea trecerii spaţiului īn suprafaţă de 15,84 mp situat īn clădirea Centrului Medical de Specialitate din municipiul Cāmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir, proprietatea municipiului Cāmpulung Moldovenesc şi dat īn administrarea Autorităţii de Sănătate Publică Suceava, din administrarea Autorităţii de Sănătate Publică Suceava īn administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc 928.02.2007
Hotărāre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, pentru anul 2007.1028.02.2007
Hotărāre cu privire la alocarea sumei de 30.000 lei Poliţiei Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn vederea procurării de carburant pentru maşinile de patrulare 1128.02.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc a sumei de 5.000 lei pentru premierea cāştigătorilor Concursului Interjudeţean de Matematică „Henri Coandă” - ediţia a VI-a 2007 Cāmpulung Moldovenesc1228.02.2007
Hotărāre privind aprobarea şi efectuarea unor cheltuieli pentru acţiuni de protocol referitoare la Semnarea Protocolului de colaborare cu privire la organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Folclor „Īntālniri Bucovinene”, ediţia a IX-a, iulie 2007 Cāmpulung Moldovenesc1328.02.2007
Hotărāre cu privire la alocarea a 2.500 mc lemn de foc destinat vānzării către populaţia municipiului Cāmpulung Moldovenesc.1428.02.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru str. N. Cobilanschi, Cāmpulung Moldovenesc, īn vederea extinderii şi etajării construcţiei existente “bar”1528.02.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea editării publicaţiei informative a Consiliului Local şi a Primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc intitulată: „BULETIN INFORMATIV CĀMPULUNGEAN”1628.02.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea unor cereri de īnlesnire la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru anul 20071728.02.2007
Hotărāre pentru modificarea şi completarea Hotărārii Consiliului Local nr. 119/2006 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20071828.02.2007
Hotărāre cu privire la realizarea şi finanţarea Studiului de Fezabilitate īn vederea construirii unei secţii de recuperare neuropsihomotorie şi balneofizioterapie, modernizarea şi extinderea centrului primire urgenţă a Spitalului municipal Cāmpulung Moldovenesc1928.02.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment existent īn bugetul local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc2028.02.2007
Hotărāre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pentru cofinanţarea proiectului „Dezvoltare durabilă prin turism īn Carpaţii Nordici ” īn cadrul „Programului de Vecinătate Romānia-Ucraina” Phare 2005 al Ministerului Integrării Europene din Romānia2128.02.2007
Hotărāre pentru modificarea şi completarea Hotărārii Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc nr.130 din 29.09.2005, privind asocierea Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc cu Consiliul Judeţean Suceava īn vederea implementării proiectului „Sistem ecologic integrat de management a deşeurilor municipale-īnfiinţarea a două depozite ecologice cu infrastructura aferentă, pe teritoriul judeţului Suceava”2228.02.2007
Hotărāre privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru acoperirea golului temporar de casă2316.03.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 20072416.03.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea unor cereri de īnlesnire la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru anul 20072528.03.2007
Hotărāre privind suplimentarea numărului de autorizaţii taxi permanente pentru transportul de persoane īn regim de taxi īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc2628.03.2007
Hotărāre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn comisia pentru vānzarea terenurilor aferente blocurilor, spaţiilor comerciale, caselor şi a terenurilor fără potenţial imobiliar aflate īn proprietatea privată a municipiului Cāmpulung Moldovenesc2728.03.2007
Hotărāre privind prelungirea valabilităţii contractelor de īnchiriere pentru unele spaţii cu destinaţie de locuinţă2828.03.2007
Hotărāre privind constituirea comisiei de evaluare a indicatorilor de performanţă la S.C. ACET S.A. – Agenţia Cāmpulung Moldovenesc2928.03.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea Studiului de circulaţie asupra zonei centrale a municipiului Cāmpulung Moldovenesc3028.03.2007
Hotărāre privind īnfiinţarea şi funcţionarea īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc a adăpostului pentru cāinii fără stăpān3128.03.2007
Hotărāre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 20.000 mp, teren proprietatea privată a Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn vederea desfăşurării de activităţi economice3228.03.2007
Hotărāre privind aprobarea deplasării doamnei Iordache Camelia Aurica, funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cāmpulung Moldovenesc, la Praga – Republica Cehă, īn vederea participării la Conferinţa internaţională „Administraţia Publică pe Internet” şi concursul internaţional European Golden Crest 20073328.03.2007
Hotărāre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine interioară, fişei posturilor şi a numărului de personal la Muzeul "Arta Lemnului" Cāmpulung Moldovenesc3428.03.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea calendarului manifestărilor cultural-artistice care se vor desfăşura īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc īn anul 2007 3528.03.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea contului anual de execuţie bugetară al Primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 20063628.03.2007
Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „Rarăul” Cāmpulung Moldovenesc pe anul 20073728.03.2007
Hotărāre privind aprobarea Codului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Primăria Municipiului Cāmpulung Moldovenesc3828.03.2007
Hotărāre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria Municipiului Cāmpulung Moldovenesc3928.03.2007
Hotărāre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă la Primăria Municipiului Cāmpulung Moldovenesc4028.03.2007
Hotărāre privind aprobarea Acordului colectiv de muncă la Primăria Municipiului Cāmpulung Moldovenesc4128.03.2007
Hotărāre privind aprobarea īncheierii unui act adiţional la contractul de credit īn valoare de EUR 86,300,000 īncheiat īn data de 26.03.2004 īntre Deutsche Bank Luxemburg S.A., Consiliul Judeţean Suceava şi 59 de unităţi administrativ teritoriale sucevene pentru finanţarea realizării obiectivelor de investiţii cuprinse īn prima fază a Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene īn judeţul Suceava”4228.03.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea unor cereri de īnlesnire la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru anul 20074326.04.2007
Hotărāre cu privire la reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul municipiului Cāmpulung Moldovenesc 4426.04.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru Spitalul municipal Cāmpulung Moldovenesc4526.04.2007
Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Publice pe anul 20074626.04.2007
Hotărāre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc şi Consiliul Judeţean Suceava īn vederea realizării Sistemului Informatic Integrat la nivelul judeţului Suceava4726.04.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare imobil – Grădiniţa cu program prelungit nr.1 – Căsuţa Piticilor, municipiul Cāmpulung Moldovenesc” 4826.04.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare imobil – Grădiniţa cu program prelungit nr.2, municipiul Cāmpulung Moldovenesc” 4926.04.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea co-finanţării a cel puţin 10% din valoarea totală de 55.000Euro pentru investiţia„Staţie de transfer a deşeurilor īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc”5018.05.2007
Hotărāre cu privire la acordarea diferenţei de ajutor financiar persoanelor racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic şi cărora nu li s-a putut asigura agent termic īn iarna 2006/20075130.05.2007
Hotărāre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc nr. 61/26.05.2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Cāmpulung Moldovenesc5230.05.2007
Hotărāre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20085330.05.2007
Hotărāre privind prelungirea valabilităţii contractelor de īnchiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decāt locuinţă 5430.05.2007
Hotărāre cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn domeniul privat al municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unui bun imobil5530.05.2007
Hotărāre privind aprobarea trecerii bunului imobil intitulat „Echipament Centrală termică” situat īn clădirea Centrului Medical de Specialitate din municipiul Cāmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir nr. 2, proprietatea privată a municipiului Cāmpulung Moldovenesc, din administrarea Spitalului Municipal Cāmpulung Moldovenesc īn administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc5630.05.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru Spitalul municipal Cāmpulung Moldovenesc5730.05.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru premierea cāştigătorilor „Programului extraşcolar judeţean Suceava – cupa Rarău, ediţia a VI-a, 15–25 august 2007”5830.05.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 20075930.05.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea vānzării directe a terenului īn suprafaţă de 2215 mp, situat īn strada Tudor Ştefanelli nr. 2, proprietatea privată a municipiului Cāmpulung Moldovenesc, domnului Covătaru Sorin, proprietarul construcţiilor existente pe acest teren6030.05.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajarea unei parcări auto īn vecinătatea primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc”6130.05.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare şcoala nr.2 „George Voevidca” şi clădire atelier, municipiul Cāmpulung Moldovenesc” 6230.05.2007
Hotărāre privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Cāmpulung Moldovenesc6330.05.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru str. D. Cantemir f.n., Cāmpulung Moldovenesc, īn vederea construirii hotelului “Calcarul”6430.05.2007
Hotărāre cu privire la trecerea din domeniul privat al municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn domeniul public al municipiului Cāmpulung Moldovenesc a suprafeţei de 177 mp teren, cu destinaţia de drum, identic cu parcela topo nr. 5104/1 din C.F. 508 a comunei cadastrale Cāmpulung Moldovenesc 6530.05.2007
Hotărāre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor ale căror terenuri au fost afectate de lucrările de amplasare a conductei de gaze naturale Frasin – Vatra Dornei ca parte integrantă a Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene īn judeţul Suceava”6628.06.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Realizarea distribuţiei pe orizontală a instalaţiilor interioare la imobile cu introducerea contorizării individuale īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc”6728.06.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajarea unei pārtii de schi omologate pe muntele Runcu - municipiul Cāmpulung Moldovenesc”6828.06.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea de īnlesniri la plata taxelor locale6928.06.2007
Hotărāre cu privire la transmiterea īn administrare şi īn mod gratuit a unor imobile/clădiri şi terenul aferent instituţiilor de īnvăţămānt, aflate īn domeniul public al municipiului Cāmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn administrarea Grupului Şcolar nr. 1, Grupului Şcolar Silvic, Şcolii nr. 3 “Bogdan Vodă” şi Şcolii nr. 4 “Teodor Ştefanelli” din municipiul Cāmpulung Moldovenesc7028.06.2007
Hotărāre cu privire la trecerea suprafeţei de 2000 mp teren proprietatea publică a municipiului Cāmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Sucursala Suceava 7128.06.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare – epurare practicate de operatorul S. C. ACET S.A. Suceava Agenţia Cāmpulung Moldovenesc7228.06.2007
Hotărāre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 2007 a sumei de 298.198,5 lei īn vederea cofinanţării construirii obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri, destinate īnchirierii Zona Buneşti, etapa I, Judeţul Suceava, municipiul Cāmpulung Moldovenesc”7328.06.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Folclor „Īntālniri Bucovinene”, ediţia a IX-a, iulie 2007 Cāmpulung Moldovenesc7428.06.2007
Hotărāre privind concesionarea suprafeţei de 180 mp teren proprietatea privată a Municipiului Cāmpulung Moldovenesc, situată īn strada Calea Bucovinei f.n., Cāmpulung Moldovenesc7528.06.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 20077628.06.2007
Hotărāre pentru modificarea poziţiei 30 din anexa la Hotărārea Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc nr. 70/2006 privind aprobarea listei spaţiilor avānd destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor īn care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vāndute īn conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2005 privind vānzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor īn care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006 7728.06.2007
Hotărāre privind aprobarea cumpărării unui imobil īn suprafaţă utilă de 191,61 mp, reprezentānd cota parte de 33% din imobilul clădire īn care funcţionează Biblioteca Municipală, situat īn Calea Bucovinei nr. 4 din municipiul Cāmpulung Moldovenesc7828.06.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 20077928.06.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea cererilor de īnlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de īntārziere8030.07.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea facilităţilor la plata impozitelor locale, a criteriilor, precum şi a procedurii de acordare a facilităţilor pentru persoanele juridice8130.07.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru deplasarea unui grup de 20 elevi8230.07.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 20078330.07.2007
Hotărāre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn administrarea Ministerului Transporturilor a sectorului de drum naţional DN17 cuprins īntre km183+400 şi km 193+ 5508430.07.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare a municipiului Cāmpulung Moldovenesc8530.07.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Poliţiei Comunitare a municipiului Cāmpulung Moldovenesc8630.07.2007
Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Consiliului local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc nr. 35/24.03.2005 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cāmpulung Moldovenesc8730.07.2007
Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Consiliului local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc nr. 46/26.05.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cāmpulung Moldovenesc8830.07.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Refacerea străzii Căprioarei - municipiul Cāmpulung Moldovenesc”8930.07.2007
Hotărāre cu privire la arendarea suprafeţei de 167,29 ha islaz, proprietatea privată a Municipiului Cāmpulung Moldovenesc9030.07.2007
Hotărāre cu privire la arendarea prin licitaţie publică a trupului de păşune Botuşul Mare, proprietatea privată a municipiului Cāmpulung Moldovenesc 9130.07.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru deplasarea Ansamblului Artistic „Rarăul” din Cāmpulung Moldovenesc9230.07.2007
Hotărāre privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Introducere de noi instrumente, proceduri şi mecanisme pentru realizarea şi managementul documentelor īn cadrul Administraţiei Publice Locale” īn cadrul programului „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local” PHARE 2005-20069313.08.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea aplicării la „Programul naţional de īmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi īn localităţi” şi contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc”9413.08.2007
Hotărāre privind īnfiinţarea Unităţii Municipale de Monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Cāmpulung Moldovenesc9530.08.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Transport pe cablu pe traseul Cāmpulung Moldovenesc - trupul izolat intravilan Rarău”9630.08.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reţele de canalizare īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc”9730.08.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Pārtii de schi omologate īn masivul Rarău cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău - municipiul Cāmpulung Moldovenesc”9830.08.2007
Hotărāre privind īnfiinţarea Centrului de informare şi promovare turistică al municipiului Cāmpulung Moldovenesc9930.08.2007
Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare internat şi sală festivităţi Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, municipiul Cāmpulung Moldovenesc” 10027.09.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru Spitalul municipal Cāmpulung Moldovenesc10127.09.2007
Hotărāre cu privire la alocarea sumei de 1.000 lei Inspectoratului de Jandarmi Suceava īn vederea procurării de carburant pentru maşinile de patrulare din municipiului Cāmpulung Moldovenesc10227.09.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru premierea cadrelor didactice din Municipiului Cāmpulung Moldovenesc cu ocazia aniversării Zilei Internaţionale a Profesorului10327.09.2007
Hotărāre privind aprobarea plăţii sumei de 20.000 EUR, reprezentānd contribuţia Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pentru cofinanţarea proiectului „Dezvoltare durabilă prin turism īn Carpaţii Nordici”10427.09.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 200710527.09.2007
Hotărāre cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn domeniul privat al municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unor bunuri mobile şi imobile10627.09.2007
Hotărāre cu privire la stabilirea şi asigurarea unor măsuri tehnice pentru aducerea centralei cu cogenerare (CET) Cāmpulung Moldovenesc la cerinţele programului „Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă” prin asigurarea alimentării cu combustibil tip CLU 10727.09.2007
Hotărāre cu privire la modificarea preţurilor la abonamentele pentru transportul urban de călători īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc10827.09.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea cererilor de īnlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de īntārziere10927.09.2007
Hotărāre cu privire la atribuirea unor spaţii avānd ca destinaţie sedii de partide politice11027.09.2007
Hotărāre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei, a Statului de funcţii, a Regulamentului de ordine interioară şi a fişei posturilor pentru Compartimentul „Păşuni” din subordinea Primăriei Municipiului Cāmpulung Moldovenesc11127.09.2007
Hotărāre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei, Statului de funcţii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine interioară şi a fişei posturilor pentru activitatea Compartimentul “Canton Obcioara” din subordinea Primăriei Municipiului Cāmpulung Moldovenesc11227.09.2007
Hotărāre privind reorganizarea şi funcţionarea Bibliotecii Municipale Cāmpulung Moldovenesc ca instituţie publică de cultură11327.09.2007
Hotărāre cu privire la alocarea cantităţii de 350 mc material lemnos de lucru ca ajutor de urgenţă pentru sprijinirea refacerii unor locuinţe din municipiul Tecuci, judeţul Galaţi11427.09.2007
Hotărāre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a unei sume pentru organizarea, desfăşurarea Festivalului Lăptarilor - anul 2007 precum şi premierea gospodarilor cu merite deosebite īn creşterea animalelor11527.09.2007
Hotărāre cu privire la transmiterea īn administrare şi īn mod gratuit a imobilului „Creşă Stadion” (clădire şi teren aferent) situat īn str. Sirenei f.n., aparţinānd domeniului privat al municipiului Cāmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn administrarea Centrului Şcolar Cāmpulung Moldovenesc11627.09.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Rarăul” Cāmpulung Moldovenesc pe anul 200711727.09.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea taxelor pentru folosirea unor imobile aflate īn administrarea Clubului Sportiv Municipal „Rarăul” Cāmpulung Moldovenesc11827.09.2007
Hotărāre privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Antohi Ion 11931.10.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea cererilor de īnlesnire la plata unor majorări de īntārziere12031.10.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea criteriilor şi punctajelor īn baza cărora se repartizează locuinţele din fondul locativ12131.10.2007
Hotărāre cu privire la transmiterea īn administrare şi īn mod gratuit a unor imobile/clădiri şi teren, aflate īn domeniul public al municipiului Cāmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local din administrarea Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn administrarea Şcolii nr. 2 “George Voevidca” din municipiul Cāmpulung Moldovenesc12231.10.2007
Hotărāre privind atribuirea īn folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţelor, a 12 parcele teren situat īn strada Buneşti f.n., Cāmpulung Moldovenesc, conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală12331.10.2007
Hotărāre privind atribuirea unui spaţiu īn suprafaţă de 105 mp din Centrala Termică Stadion, situată īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc, strada Sirenei, f.n., către Fundaţia „Biblioteca Mioriţa”12431.10.2007
Hotărāre cu privire la atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decāt locuinţe, pentru sedii de partide12531.10.2007
Hotărāre cu privire la atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decāt locuinţe, pentru sedii de asociaţii şi instituţii12631.10.2007
Hotărāre privind īnchirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 107 mp din spaţiul situat īn Centrala Termică Trandafiri, proprietatea privată a municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īn vederea amenajării unei săli de sport12731.10.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea şi efectuarea unor cheltuieli12831.10.2007
Hotărāre privind concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de amenajare, īntreţinere şi exploatare a locurilor de parcare situate pe raza municipiului Cāmpulung Moldovenesc12931.10.2007
Hotărāre privind aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2007-2008 si aprobarea tehnologiei de intervenţie in cazul apariţiei poleiului si a căderilor de zăpadă īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc 13031.10.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 2007.13114.11.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea măsurilor pentru reorganizarea şi funcţionarea Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Cāmpulung Moldovenesc 13216.11.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea cererilor de īnlesnire la plata unor majorări de īntārziere13329.11.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a sumei de 1000 lei pentru sprijinirea tipăririi cărţii documentar „Nostalgii Feroviare”13429.11.2007
Hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a sumei de 1000 lei pentru Colecţia etnografică “Grămadă Ioan”- īn vederea pregătirii şi prezentării expoziţiei „Floră şi faună specifică zonei Cāmpulung Moldovenesc”.13529.11.2007
Hotărāre cu privire la repartizarea īn vederea īnchirierii a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă13629.11.2007
Hotărāre privind participarea Consiliului Local a Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn calitate de susţinător al proiectului de comunicare eficientă īntre instituţii, operatori economici şi publicul larg realizat de Grupul pentru comunicare “Media Help”13729.11.2007
Hotărāre cu privire la vānzarea prin licitaţie publică a terenului īn suprafaţă de 264 mp, situat īn strada Calea Bucovinei f.n., proprietate privată a municipiului Cāmpulung Moldovenesc 13829.11.2007
Hotărāre privind aprobarea realizării proiectului „Serviciul social integrat pentru persoanele vārstnice din municipiul Cāmpulung Moldovenesc13906.12.2007
Hotărāre cu privire la aprobarea cererilor de īnlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de īntārziere14018.12.2007
Hotărāre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 200714118.12.2007
Hotărāre privind participarea Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc ca membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Obcinile Bucovinei”14218.12.2007
Hotărāre privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru acoperirea golului temporar de casă 14318.12.2007
 

 

 

arhiva cu hotărārile consiliului local al
municipiului cāmpulung moldovenesc

 

Arhiva pentru anul 2006 
Arhiva pentru anul 2007 
Arhiva pentru anul 2008 
Arhiva pentru anul 2009 
Arhiva pentru anul 2010 
Arhiva pentru anul 2011 
Arhiva pentru anul 2012 
Arhiva pentru anul 2013 
  
Data ultimei actualizări a paginii: 13-ian.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright@2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.