stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a paginii: 10-feb.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2013

 

 

 

Nr. H.C.L.

Data adoptării

Denumirea:

1.

09.01.2013

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.

2.

11.01.2013

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

3.

31.01.2013

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

4.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la numirea comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri şi/sau construcţii.

5.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, în anul 2013.

6.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2012.

7.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unor contracte de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă.

8.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

9.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

10.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar.

11.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea unei documentaţii de urbanism - Planul Urbanistic de Detaliu pentru str. Calea Bucovinei nr. 61, Câmpulung Moldovenesc, solicitanţi S.C. „AKTIS” SRL, S.C. „GEANA” SRL şi Erhan Vladimir.

12.

31.01.2013

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

13.

28.02.2013

Hotărâre cu privire la modificarea denumirii unităţii de învăţământ particular Fundaţia Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina” filiala Câmpulung Moldovenesc.

14.

28.02.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 31.12.2012.

15.

28.02.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 80 mc lemn pentru construirea unui lăcaş de cult în cadrul schitului Sfânta Ana - Mestecăniş.

16.

28.02.2013

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri din proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de garaje.

17.

28.02.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din clădirea Centrului de informare şi marketing turistic situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei nr. 24A, în vederea amplasării unui bancomat.

18.

28.02.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 2905 mp situat în str. Aeroportului nr. 15A, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru S.C. CEPRA SYSTEM S.R.L. Câmpulung Moldovenesc.

19.

28.02.2013

Hotărâre cu privire la însuşirea raportului de evaluare pentru estimarea preţului de piaţă al imobilului situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc,str. 22 Decembrie, nr. 2 - clădire sediu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc şi aprobarea cumpărării unei unităţi individuale din acest imobil

20.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la modificarea literei g) a articolului 36 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 21 din 29 februarie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

21.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale.

22.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

23.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 150 mc material lemnos pentru construirea unei anexe la Biserica Adormirea Maicii Domnului şi a unei anexe la Filia Sâhla Câmpulung Moldovenesc.

24.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 80 mc material lemnos pentru construirea unei anexe la Biserica Sfântul Gheorghe Câmpulung Moldovenesc.

25.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Transilvaniei nr.2, cu destinaţia de birou parlamentar.

26.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a islazului comunal Prislop, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

27.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a islazului comunal Cocoşu, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

28.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a islazului comunal Buneşti, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

29.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a islazului comunal Măgura, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

30.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a islazului comunal Frăsinet, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

31.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a islazului comunal Runc, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

32.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a islazului comunal Bodea, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

33.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a păşunii Botuşul Mare, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

34.

28.03.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere în zona pieţei agroalimentare din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

35.

03.04.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013.

36.

25.04.2013

Hotărâre privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate în anul 2013 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

37.

25.04.2013

Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.31/2011 cu privire la aprobarea procedurii de valorificare si a procedurii de stabilire a preturilor de pornire la licitatie pentru vânzarea materialului lemnos din fondul forestier apartinând municipiului Câmpulung Moldovenesc catre operatorii economici atestati

38.

25.04.2013

Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.78/2011 cu privire la aprobarea procedurii de valorificare si a procedurii de stabilire a preturilor de vânzare a materialului lemnos catre populatia municipiului Câmpulung Moldovenesc

39.

25.04.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Craciun Ancuta Iuliana pentru minorul Craciun Remus Sebastian

40.

25.04.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor majorari de întârziere

41.

25.04.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric „Piatra Soimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestarile desfasurate în cadrul Festivalului International de Folclor „Întâlniri bucovinene”, editia a XXIV-a

42.

25.04.2013

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor si numarul acestora acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013

43.

25.04.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îsi desfasoara activitatea în unitatile de învatamânt din municipiul Câmpulung Moldovenesc

44.

25.04.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcul “Mihai Eminescu”, Câmpulung Moldovenesc

45.

25.04.2013

Hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în parcul “M. Eminescu”

46.

25.04.2013

Hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a contractului încheiat de municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru un trup de pasune

47.

25.04.2013

Hotărâre privind închirierea unor loturi de teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru amplasarea de panouri publicitare cu caracter provizoriu

48.

25.04.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantitatii de 200 metri cubi material lemnos pentru finalizarea unei cladiri cu functiune sociala si a unei gradinite în cadrul parohiei Nasterea Maicii Domnului Câmpulung Moldovenesc

49.

28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2013

50.

28.05.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume  pentru participarea Coralei „Academica Bucovina” Câmpulung Moldovenesc la Festivalul multicultural de muzică sacră din Nikaia Rendi, Grecia

51.

28.05.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume  pentru tipărirea cărţii „Românii în mileniul migraţiilor(275-1247) ”, autor - profesor Ioan Popoiu

52.

28.05.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume  pentru participarea  unei delegaţii din partea Municipiului Câmpulung Moldovenesc la Dabrowa-Gornicza, Republica Polonă

53.

28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea participării municipiului Câmpulung Moldovenesc ca membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ COMUNITATEA MONTANĂ ”CÂMPULUNG BUCOVINA” - CMCB

54.

28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

55.

28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea  majorării bugetului local şi virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar din bugetul general al municipiului  Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

56.

28.05.2013

Hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a „Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

57.

28.05.2013

Hotărâre privind   aprobarea implementării proiectului “Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din judeţul Suceava II” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,  apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat

58.

28.05.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Înfiinţare centru naţional de informare şi promovare turistică Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

59.

28.05.2013

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Înfiinţare Centru naţional de informare şi promovare turistică Câmpulung Moldovenesc” în cadrul Programului Operaţional Regional

60.

28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Înfiinţare Centru naţional de informare şi promovare turistică Câmpulung Moldovenesc ”

61.

18.06.2013

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local si virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

62.

18.06.2013

Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor cantitativi si valorici pentru lucrările ramase de executat la investiţia „Alimentare cu apa zona Buneşti – municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

63.

27.06.2013

Hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier local a domnului Creciunescu Adrian

64.

27.06.2013

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

65.

27.06.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor majorări de întârziere

66.

27.06.2013

Hotărâre privind stabilirea unor masuri organizatorice în activitatea de taximetrie din municipiul Câmpulung Moldovenesc

67.

27.06.2013

Hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publica a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical si a cotei aferente de teren, proprietatea privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc
Anexa nr.1

68.

27.06.2013

Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere reţele de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile si staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

69.

27.06.2013

Hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile si staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, asigurarea cofinanţării si punerea la dispoziţie a terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere reţele de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

70.

25.07.2013

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

71.

25.07.2013

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

72.

25.07.2013

Hotărâre privind închirierea unor loturi de teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc destinate amplasării de construcţii pentru comercializare presa si carte

73.

25.07.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea unei documentaţii de urbanism - Planul Urbanistic de Detaliu pentru str. Aeroportului, Câmpulung Moldovenesc, solicitant S.C. ALPO S.R.L.

74.

25.07.2013

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor referitoare la deţinerea câinilor pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc

75.

25.07.2013

Hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc si a instituţiilor subordonate

76.

08.08.2013

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

77.

29.08.2013

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 30.06.2013

78.

29.08.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiul ui Câmpulung Moldovenesc a sumei de 20000 lei Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” pentru construirea unei anexe bisericești

79.

29.08.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor majorări de întârziere

80.

29.08.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea concesionării prin licitație publica a unui teren proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. Aeroportului, în vederea construirii unei anexe (garaje, magazii)

81.

29.08.2013

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Câmpulung Moldovenesc a unor bunuri imobile (clădiri si teren) situate în Calea Transilvaniei nr. 16 din Câmpulung Moldovenesc

82.

29.08.2013

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Sistem de canalizare pentru blocurile de locuinţe pentru tineret ANL, zona Bunești, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

83.

06.09.2013

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna septembrie 2013 între unităţile de învăţământ din municipiu si a virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

84.

26.09.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 30 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu

85.

26.09.2013

Hotărâre privind premierea sportivului Alexandru Cosmin Macovei pentru medaliile de aur obţinute la Campionatul mondial de canotaj academic pentru juniori din Lituania si la Balcaniada din Serbia

86.

26.09.2013

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

87.

28.09.2013

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

88.

09.10.2013

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna octombrie 2013 între unitățile de învățământ din municipiu și a virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiasi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

89.

30.10.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013.

90.

31.10.2013

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2014

91.

31.10.2013

Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.107/2012 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc
Anexa nr.1

92.

31.10.2013

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2013–2014 si aprobarea tehnologiei de intervenție în cazul apariției poleiului si a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

93.

31.10.2013

Hotărâre cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unui spațiu cu destinație de locuință

94.

31.10.2013

Hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii la plata majorărilor de întârziere si a penalitătilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local datorate de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si asociațiile familiale din municipiul Câmpulung Moldovenesc

95.

31.10.2013

Hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii la plata majorărilor de întârziere si a penalitătilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevențelor si altor obligații la bugetul local datorate de persoanele juridice fără scop lucrativ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

96.

31.10.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor majorări de întârziere

97.

31.10.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantității de 145 metri cubi material lemnos pentru construirea unei clădiri cu destinație/funcțiune de stâna turistică

98.

31.10.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantitatii de 30 metri cubi material lemnos pentru construirea unei cădiri având destinatia de „CăSUȚA LUI MOȘ CRĂCIUN”

99.

31.10.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru deplasarea Ansamblului folcloric „Raraul” si a Orchestrei „Doina Raraului” la Iasi în scopul participării la filmările din cadrul emisiunii „Cântec de poveste” la TVR

100.

31.10.2013

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Instalație termică – sediu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava”

101.

31.10.2013

Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Piață agroalimentară în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

102.

28.11.2013

Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliul etic al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

103.

28.11.2013

Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 30.09.2013

104.

28.11.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru premierea si cazarea elevilor care participa la Concursul interjudetean de matematica „Matematica în Bucovina. Memorialul Vasile Polesciuc”

105.

28.11.2013

Hotărâre privind vânzarea prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale si a cotelor aferente de teren, proprietatea privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

106.

28.11.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantitatii de 98 metri cubi material lemnos pentru reparatii la acoperisul scolii gimnaziale Teodor V. Stefanelli - situata în strada Calea Transilvaniei nr. 38A, din municipiul Câmpulung Moldovenesc

107.

28.11.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantitatii de 50 metri cubi material lemnos domnului Vereha Valerian Stefan pentru construirea unui saivan si a împrejmuirii islazului comunal Frasinet

108.

28.11.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

109.

17.12.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013

110.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Anexa 1 - Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice.
Anexa 2 - Impozitul pe teren pentru persoane fizice şi juridice.
Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi juridice.
Anexa 4 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
Anexa 5 - Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
Anexa 6 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.
Anexa 7 - Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
Anexa 8 - Taxe de timbru.
Anexa 9 - Taxe pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului.
Anexa 10 - Sancţiuni.
Anexa 11 - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum şi taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă.
Anexa 12 - Acord de funcţionare al spaţiului comercial/de prestări servicii.
Anexa 13 - Acord pentru desfăşurarea de activitate comercială.
Anexa 14 - Acord privind ocuparea temporară a domeniului public/privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru desfăşurarea de activităţi comerciale sezoniere.
Anexa 15 - Taxe speciale.
Anexa 16 - Criterii de acordare a scutirilor şi facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru persoane fizice.
Anexa 17 - Procedura de acordare a scutirilor şi reducerilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru persoane fizice.
Anexa 18 - Lista hotărârilor de Consiliu Local prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale în perioada 2008-2012.

111.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

112.

19.12.2013

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul I al anului şcolar 2013-2014

113.

19.12.2013

Hotărâre privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

114.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru tipărirea cǎrţii „Buna ziua tinereţe!”, autor doamna Artemisia Ignătescu

115.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 200 metri cubi material lemnos pentru reparaţii capitale la bisericuţa filială din cimitirul Sâhla Câmpulung Moldovenesc

116.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 200 metri cubi material lemnos pentru reparaţii la Biserica „Sfântul Nicolae” şi a capelei mortuare din cimitirul Ionei, Câmpulung Moldovenesc

117.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 metri cubi material lemnos domnului Cârmaci Nicolai pentru împrejmuirea islazului comunal Cocoşu

118.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 80 metri cubi material lemnos pentru finalizarea reparaţiilor la acoperişul imobilului „Creşă Stadion” - situat în Str. Sirenei fn din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

119.

19.12.2013

Hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a „Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

120.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 150 metri cubi material lemnos I.I. Alvirescu Ioana Tatiana pentru construirea unui saivan şi a împrejmuirii islazului comunal Bodea, Câmpulung Moldovenesc

121.

19.12.2013

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 200 metri cubi material lemnos pentru finalizarea unei clădiri cu funcţiune socială şi a unei grădiniţe în cadrul parohiei Naşterea Maicii Domnului Câmpulung Moldovenesc
 

 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013