stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2017

 

 

 

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea:

Anexe:

1.

09.01.2017

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2016 şi acoperirii definitive din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare din anul 2016

 

2.

09.01.2017

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Cernăuți - Ucraina, în perioada 12 - 15 ianuarie 2017, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXVIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

 

3.

26.01.2017

Hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 787/ 27.12.2016 privind aprobarea majorării bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 

 

4.

26.01.2017

Hotărâre cu  privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanţele  datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice  pentru anul fiscal 2016 şi a sumei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei fiscale

 

5.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

 

6.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Transilvaniei nr.2, cu destinaţia de birou parlamentar

 

7.

26.01.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar

 

8.

26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a cantității de 101,86 metri cubi din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, administrat de Institutului de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” - Baza Experimentală Tomnatic

 

9.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 103 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 2 George Voevidca, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

10.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 105 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare sediu cladire principală scoala gimnazială "Bogdan Vodă"  Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

 

11.

31.01.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 106 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare sediu clădire principală școala gimnazială "Teodor Stefanelli"  Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava”

 

12.

31.01.2017

Hotărâre privind pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 107 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

13.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul IV 2016

 

14.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

15.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

16.

23.02.2017

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ȘI TOTEM  LUMINOS în strada Calea Bucovinei nr. 68-70 Câmpulung Moldovenesc

 

17.

23.02.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

18.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

19.

23.02.2017

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

 

20.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2017

 

21.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea procedurii de preluare a bunurilor de retur aferente contractelor de concesiune a căror termen a expirat

 

22.

23.02.2017

Hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării festivalului - concurs de interpretare pentru copii „În lumea lui Creangă”

 

23.

23.02.2017

Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de 96 mp teren proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situată în strada Calea Transilvaniei nr. 13-15, în vederea construirii unei terase

 

24.

23.02.2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

25.

30.03.2017

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Buget 02
Buget 10 

26.

15.03.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 131 din 15.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – Pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000”

 

27.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REPARAȚII CAPITALE LA DOUĂ PODURI DE B.A. PESTE RAUL MOLDOVA”

 

28.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție ,,REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE "VILA BOTNARAS ȘI VILA TURISTICA MONTANĂ" ÎN SCOPUL PUNERII IN VALOARE A POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”

 

29.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție  “Realizare împrejmuire și reabilitare teren de sport la Scoala nr. 4 Teodor Stefanelli din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

30.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Realizare sistematizare, împrejmuire și reabilitare ateliere, sală și teren de sport la Școala Bogdan Vodă din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

31.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovensc, județul Suceava”

 

32.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE COLEGIUL NAȚIONAL DRAGOȘ VODĂ , MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

33.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

 

34.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC ”

 

35.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SEDIU PRIMĂRIE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

 

36.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE OBOR ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

37.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE CANTINĂ ȘI ATELIER DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

38.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “DOTAREA GRĂDINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

 

39.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

40.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA THEODOR DARIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

41.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție ,,REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE "VILA OBCIOARA" ÎN SCOPUL PUNERII ÎN VALOARE A POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”

 

42.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “Realizare împrejmuire și reabilitare teren de sport la Școala nr. 2 George Voevidca din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

43.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REALIZARE 2 PODEȚE NOI DIN B.A. PESTE PÂRÂUL IZVORUL ALB ȘI PÂRÂUL IZVOR BOATCĂ”

 

44.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE A 5 PODEȚE DIN B.A. PESTE PÂRÂUL MIORIȚEI, PÂRÂUL CORLĂȚENI, PÂRÂUL MESTEACĂN”

 

45.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE 2 PUNȚI FIXE PESTE RÂUL MOLDOVA”

 

46.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REFACERE DOUĂ PUNȚI SUSPENDATE PESTE RÂUL MOLDOVA”

 

47.

15.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție  “REPARAȚII CAPITALE LA DOUĂ PODURI DE B.A. PESTE RAUL MOLDOVA”

 

48.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  şi a listei de priorităţi privind solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

49.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local

 

50.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care se execută în anul 2017 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

 

51.

30.03.2017

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

52.

30.03.2017

Hotărâre privind la alocarea cantităţii de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

 

53.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

 

54.

30.03.2017

Hotărâre privind înființarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

55.

30.03.2017

Hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

56.

30.03.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de cerșetorie din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

57.

30.03.2017

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico - edilitare realizate pe domeniul public şi privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum și stabilirea unor tarife

 

58.

30.03.2017

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală a municipiului Câmpulung Moldovenesc și a Hotărârii Consiliului nr. 115/2015 pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală

 

59.

27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

60.

27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

61.

27.04.2017

Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului și a destinației unor sume reprezentând stimulente financiare lunare acordate personalului medical și de specialitate al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc  în anul 2017

 

62.

27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Câmpulung Moldovenesc și Creativ Era SRL în vederea organizării evenimentului „Distracție la tine în oraș”- iunie 2017

 

63.

27.04.2017

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 30.000 lei  Parohiei „Sfântul Nicolae” pentru cofinanţarea lucrărilor de reparații din Cimitirul „Ionei”

 

64.

27.04.2017

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric “Piatra Șoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Internațional de Folclor “Întâlniri Bucovinene”, ediția a – XXVIII-a

 

65.

27.04.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă

 

66.

27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe cablu și a activităților conexe domeniului schiabil „Rarău” Câmpulung Moldovenesc

 

67.

27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

68.

27.04.2017

Hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri organizatorice în activitatea de administrare și exploatare a pajiștilor permanente, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

69.

27.04.2017

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

 

70.

25.05.2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

71.

25.05.2017

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 74/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

72.

25.05.2017

Hotărâre privind introducerea în Inventarul domeniului privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile - terenuri

 

73.

25.05.2017

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

74.

25.05.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

75.

25.05.2017

Hotărâre cu privire la premierea elevei Doroftei Gabriela – Andreea de la Liceul Tehnologic nr.1, Câmpulung Moldovenesc

 

76.

25.05.2017

Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul  local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

 

77.

25.05.2017

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2017

 

78.

25.05.2017

Hotărâre privind alocarea cantității de 10 m.c. material lemnos Muzeului “Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc

 

79.

25.05.2017

Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de vânzăre, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

80.

25.05.2017

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 93/2016 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

81.

25.05.2017

Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se vinde direct cetățenilor municipiului Câmpulung Moldovenesc din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

82.

25.05.2017

Hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența contabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc  a unor creanțe comerciale și fiscale

 

83.

25.05.2017

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare căi de acces și parcări, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc”

 

84.

25.05.2017

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

85.

25.05.2017

Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții “Pârtii de schi omologate și transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău” în anul 2017

 

86.

29.06.2017

Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

87.

29.06.2017

Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

88.

29.06.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în vederea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu de partid

 

89.

29.06.2017

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

90.

29.06.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 129,5 mp teren situat în strada Anton Pann, nr. 15, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru minorii Cuciurean Oana și Cuciurean Tudor, reprezentați legal de părinții lor, Cuciurean Liviu și Cuciurean Liliana, în calitate de proprietari ai construcțiilor existente pe acest teren

 

91.

29.06.2017

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, majorării fondului de rezervă al bugetului local, utilizării fondului de rezervă al bugetului local și a influențelor la lista de investiții a bugetului local, al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017, precum și majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii proprii pe anul 2017

 

92.

29.06.2017

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare infrastructură rutieră prin așternere covor asfaltic înmunicipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Al. Vlahuță, str. 1 Mai (parțial), str. Solidarității (parțial), str. Tr. Grozăvescu (parțial), str. I. Slavici (parțial), str. V. Alecsandri (parțial), str. T. Vladimirescu (parțial), str. Mioriței (parțial) și str. Izvorul Alb (parțial)”

 

93.

29.06.2017

Hotărâre pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului "Reabilitare fațade Grădinița cu program normal nr. 5, Câmpulung Moldovenesc

 

94.

29.06.2017

Hotărâre cu privire la implementarea/introducerea Catalogului electronic – Sistem modern de management școlar la 3 unități de învățământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

95.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul II 2017

 

96.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

97.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 156 mp teren situat în strada Dragoș Vodă nr. 11, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru dl. Robciuc Mircea, în calitate de proprietar al construcțiilor existente pe acest teren

 

98.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 282 mp teren situat în strada Mică nr. 14, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Albescu Cristian Eugen și Albescu Daniela Mariana, în calitate de proprietari ai construcțiilor existente pe acest teren

 

99.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 446 mp teren situat în strada Calea Bucovinei nr. 331, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Porșega Gheorghe Răzvan, în calitate de proprietar al construcțiilor existente pe acest teren

 

100.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unui imobil situat în Calea Bucovinei nr. 16,  aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, către d-na Feuer Naomi Garofița

 

101.

27.07.2017

Hotărâre privind închirierea unei suprafeţe de teren proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea amplasării de construcţii şi echipamente specifice serviciilor de telecomunicaţii

 

102.

27.07.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

103.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

104.

27.07.2017

Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în suprafață de 1634 mp situat în strada Ciprian Porumbescu către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe de serviciu

 

105.

27.07.2017

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

106.

27.07.2017

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2017, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

 

107.

27.07.2017

Hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat „Cei mai buni dintre cei mai buni”- Tabăra de vară pentru elevii cu rezultate deosebite  în anul școlar 2016-2017, între municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava și comuna Cumpăna, județul Constanța

 

108.

27.07.2017

Hotărâre privind delegarea gestiunii, prin contract de concesiune, a serviciului de transport public local de persoane pe cablu și a activităților conexe domeniului schiabil Rarău - Câmpulung Moldovenesc

 

109.

27.07.2017

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc și unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

110.

31.08.2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

111.

31.08.2017

Hotărâre privind la alocarea cantității de 60 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu  

112.

31.08.2017

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Creare loc de joacă pentru copii în zona ICAS, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

 

113.

31.08.2017

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării  

114.

31.08.2017

Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc  

115.

31.08.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 362 mp teren situat în strada Vasile Alecsandri nr. 2, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Filipoaie Teodora, în calitate de proprietară a construcției existente pe acest teren  

116.

31.08.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 460 mp teren situat în strada I.B. Deleanu nr. 8, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Boca Paraschiva, în calitate de proprietară a construcțiilor existente pe acest teren  

117.

31.08.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 352 mp teren situat în strada Sâhla nr. 13, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Macovei Mihaela Virginica, în calitate de proprietară a construcției existente pe acest teren  

118.

31.08.2017

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2017, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

 

119.

31.08.2017

Hotărâre pentru darea în administrare către Direcția Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Pojorâta a suprafeței de 1084,2 ha fond forestier proprietatea publică a  Municipiului Câmpulung Moldovenesc  

120.

31.08.2017

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc la Dąbrowa Gornicza-Polonia, în perioada 01-03 septembrie 2017  

121.

31.08.2017

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Omologarea Pârtiei de schi Rarău, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”  

122.

31.08.2017

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 109/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc și unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc  

123.

28.09.2017

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc  

124.

28.09.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc  

125.

28.09.2017

Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se vinde direct cetățenilor municipiului Câmpulung Moldovenesc din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc  

126.

28.09.2017

Hotărâre privind la alocarea cantității de 10 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unui depozit de furaje afectat de incendiu  

127.

28.09.2017

Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc  

128.

28.09.2017

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia  

129.

28.09.2017

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local și a fondului de rezervă al bugetului local, a virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, a utilizării fondului de rezervă al bugetului local și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2017  

130.

28.09.2017

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în strada Căprioarei nr. 6D,   către Asociația "Licuricii Fericiți" Câmpulung Moldovenesc  

131.

28.09.2017

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  acordare a autorizațiilor de transport public local de persoane pe cablu în domeniul schiabil „Rarău” Câmpulung Moldovenesc  

132.

28.09.2017

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 43 din 18 mai 2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025  

133.

28.09.2017

Hotărâre pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în scopul creșterii eficienței energetice” în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020  

134.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2017 – 2018 și aprobarea tehnologiei de intervenție în cazul apariției poleiului și a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc  

135.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc  

136.

26.10.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă  

137.

26.10.2017

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă  

138.

26.10.2017

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de dare în folosinţă gratuită pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă  

139.

26.10.2017

Hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 528/20.09.2017 privind aprobarea majorării bugetului local și virări de credite în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017  

140.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc  în anul şcolar 2017-2018  

141.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul III 2017  

142.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2017, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017  

143.

26.10.2017

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării  

144.

26.10.2017

Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc  

145.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 473 mp teren situat în Calea Bucovinei nr. 281, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Timu Stelian și Timu Felicia, în calitate de proprietari ai construcției existente pe acest teren  

146.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 295 mp teren situat în strada I. Slavici nr. 6, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Macovei Mihaela și Macovei Radu, în calitate de proprietari ai construcției existente pe acest teren  

147.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 411 mp teren situat în strada Aeroportului nr. 24, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Bodor George și Bodor Antonela, în calitate de proprietari ai construcției existente pe acest teren  

148.

26.10.2017

Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc  

149.

26.10.2017

Hotărâre privind la alocarea cantității de 150 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea locuinței și a unor anexe afectate de incendiu  

150.

26.10.2017

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 30422/3/2017 înregistrat la Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal  

151.

24.11.2017

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 108 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc județul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural" în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020  

152.

24.11.2017

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 109 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc județul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural" în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020  

153.

28.11.2017

Hotărâre privind aprobarea prețului de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc  

154.

28.11.2017

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc  

155.

28.11.2017

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă  

156.

28.11.2017

Hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența contabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc  a unor creanțe fiscale datorate de persoane juridice radiate din Registrul Comerțului  

157.

28.11.2017

Hotărâre privind aprobarea ajustării preţului local și a prețului local pentru populație   la energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centrala termică aferentă locuinţelor pentru tineret ANL-Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc  

158.

28.11.2017

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 112 din 31 august 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Creare loc de joacă pentru copii în zona ICAS, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava"  

159.

28.11.2017

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 111 din 31 august 2017 privind alocarea cantității de 60 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu  

160.

28.11.2017

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 89 din 29 iunie 2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat a municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile  

161.

28.11.2017

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 105 din 27 iulie 2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat a Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile  

162.

28.11.2017

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 12271/63/2017 înregistrat la Tribunalul Dolj, Secția Contencios Administrativ și Fiscal  

163.

28.11.2017

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 7561/86/2017 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ și Fiscal  

164.

28.11.2017

Hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc Regulament

165.

28.11.2017

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Câmpulung Moldovenesc  

166.

28.11.2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc  

167.

28.11.2017

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2017  

168.

28.11.2017

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 30.000 lei  Parohiei „Sfântul Gheorghe” pentru cofinanţarea lucrărilor de pictură a lăcașului de cult  

169.

28.11.2017

Hotărâre cu privire la acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc” domnului Iriciuc Adrian-Ciprian  

170.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc  

171.

19.12.2017

Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă estimat a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică Municipiului Câmpulung Moldovenesc precum și a partizilor a căror volum de masă lemnoasă constituie rezerva pentru precomptarea produselor accidentale I  

172.

19.12.2017

Hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare  

173.

19.12.2017

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 122 din 24 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare şi încadrare a imobilelor(clădiri/terenuri) neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc  

174.

19.12.2017

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 375 mp teren situat în strada 9 Mai nr. 4, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Amariței Veronica, în calitate de proprietară a construcțiilor existente pe acest teren  

175.

19.12.2017

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora  

176.

19.12.2017

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării  

177.

19.12.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  

178.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru unele categorii ale populaţiei  

179.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Transilvaniei nr.5, proprietatea domnului Ostfeld Avraham şi doamnei Ostfeld Stela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită  

180.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Transilvaniei nr.4, proprietatea  domnului COTLARCIUC MARCEL, domnului ZINS LIVIU GRIGORE, doamnei ŞPAC DOINA şi domnului ŞPAC DANIEL ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită  

181.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la majorarea cu 500% a impozitului pe teren pentru terenul situat  în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Bucovinei nr.64, proprietatea S.C. Instcomp S.A. reprezentată prin Cabinet Individual  de Insolvenţă Vonica Lucian, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit  

182.

19.12.2017

Hotărâre cu  privire la majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Transilvaniei nr.54, proprietatea doamnei Brandău Cristina şi domnului Brandău Johann, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită  

183.

19.12.2017

Hotărâre cu  privire la majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Bucovinei nr. 31, proprietatea C.N. Poşta Română., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită  

184.

19.12.2017

Hotărâre cu  privire la majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Bucovinei nr.33, proprietatea Deia S.C.M., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită  

185.

19.12.2017

Hotărâre cu  privire la majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Piaţa Arboroasa nr.3, proprietatea Deia S.C.M., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită  

186.

19.12.2017

Hotărâre cu  privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2018  

187.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul  local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017  

188.

19.12.2017

Hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 820/ 29.11.2017 privind aprobarea majorării bugetului local și  virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017 și virări de credite bugetare în cadrul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017  

189.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă  

190.

19.12.2017

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local și  virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung și în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017  

191.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la premierea elevei Calisevici Sabina  de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc  

192.

19.12.2017

Hotărâre cu privire la premierea unor performanțe deosebite obținute la competiții sportive internaționale  
 

 Data ultimei actualizări a paginii: 26-Mar-2018

 Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.