stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima paginăHarta municipiuluiHarta siteAlbum fotoForumCarte de oaspeţiContact

RO RO

              

 

Primăria municipiului cāmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, Romānia

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

 Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

minutele şedinţelor consiliului local al municipiului cāmpulung moldovenesc

MINUTA
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc din ziua de
28 iunie 2007

     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 855/2007.
     Participă din cei 19 consilieri aleşi, un număr de 16; lipsesc motivat: Dunea-Polesciuc Cătălin, Dunea-Polesciuc Marciana şi Răileanu Stelian.
     Sunt prezenţi: domnul Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, dl. Tudorici Ovidiu – viceprimarul municipiului şi domnul Toader Mīndrilă – secretarul municipiului.
     Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: consilierul judeţean Mihalea Vasile, Corduneanu Ovidiu – director Direcţia tehnică, Iordan Liliana – şef Birou buget-contabilitate, Coclici Liliana – şef Servciu impozite şi taxe, Lehaci Silviu – compartiment patrimoniu, Athes Emil - Director Agenţia A.C.E.T. Cāmpulung, dl. Bogdan Cristache – ACET Suceava, precum şi reprezentanţi ai presei.
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier Frăţeanu Florin, preşedinte de şedinţă, care informează plenul că este īntrunit cvorumul astfel īncāt şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfăşura lucrările.
     Este prezent īn sală dl. Grămadă Ion care invită pe domnii consilieri să participe la lansarea primei sale cărţi, la data de 29.06.2007, ora 17.00. Solicită sprijin material pentru Muzeul „Ion Grămadă”, sens īn care va prezenta nişte proiecte.
     Se dă cuvāntul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.
     Consiliul Local a aprobat următoarea ordine zi:
     1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc din 30 mai 2007.
     2. Proiect de hotărāre cu privire la acordarea de despăgubiri proprietarilor ale căror terenuri au fost afectate de lucrările de amplasare a conductei de gaze naturale.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     3. Proiect de hotărāre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Realizarea distribuţiei pe orizontală a instalaţiilor interioare la imobile cu introducerea contorizării individuale īn municipiul Cāmpulung Moldovenesc”.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     4. Proiect de hotărāre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajarea unei pārtii de schi omologate pe muntele Runcu – municipiul Cāmpulung Moldovenesc”.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     5. Proiect de hotărāre cu privire la aprobarea de īnlesniri la plata taxelor locale.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     6. Proiect de hotărāre cu privire la transmiterea īn administrare şi īn mod gratuit a unor imobile īn administrarea unor instituţii de īnvăţămānt.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     7. Proiect de hotărāre cu privire la trecerea suprafeţei de 2000 mp teren proprietate publică a municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn administrarea A.P.I.A.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     8. Raportul pe anul 2006 al S.C. ACET Suceava şi Raportul privind activitatea economico-financiară a S.C. ACET Suceava – Agenţia Cāmpulung Moldovenesc.
     9. Proiect de hotărāre cu privire la aprobarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare practicate de operatorul S.C. ACET Suceava – Agenţia Cāmpulung Moldovenesc.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     10. Proiect de hotărāre cu privire la alocarea din bugetul local a sumei de 298.198,5 lei īn vederea cofinanţării investiţiei „Locuinţe pentru tineri, destinate īnchirierii zona Buneşti etapa I.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     11. Proiect de hotărāre cu privire la alocarea unei sume pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Folclor „Īntālniri Bucovinene”, ediţia a IX-a iulie 2007, Cāmpulung Moldovenesc.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     12. Proiect de hotărāre cu privire la concesionarea suprafeţei de 180 mp teren, situat īn strada Calea Bucovinei f.n. Cāmpulung Moldovenesc.
      Iniţiator: Primarul municipiului
     13.Proiect de hotărāre privind rectificarea bugetului local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc pe anul 2007.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     14.Proiect de hotărāre pentru modificarea poziţiei 30 din anexa la Hotărārea Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc nr. 70/2006 privind aprobarea listei spaţiilor avānd destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor īn care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vāndute īn conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2005 privind vānzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor īn care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006.
     Iniţiator: Primarul municipiului
     15. Cererea familiei Munteanu Dorin şi Munteanu Liliana Luminiţa, din municipiul Cāmpulung Moldovenesc, strada Dimitrie Cantemir nr. 4, īnregistrată la Consiliul Local sub nr. 12 C.L./30.05.2007.
     16. Cererea domnului Lucău Vladimir, asociat la S.C. „Sorineii” S.R.L., īnregistrată la nr. 11709/14.06.2007
     17. Īntrebări, interpelări, petiţii şi informări.
     Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărāre supuse aprobării sunt consemnate īn procesul verbal al şedinţei de lucru din data de 28 iunie 2007.
     Situaţia voturilor membrilor Consiliului Local este prezentată īn anexa la prezenta minută.
     Toate cele 12 proiecte de hotărāre aflate pe ordinea de zi au fost adoptate.

Data ultimei actualizări a paginii: 06-mai.-2010
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright@2003-2006 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA
la minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc din ziua de
     28 iunie 2007

Nr. crt. Proiectele de hotărāri conform numerotării din ordinea de zi:
1234567891011121314
1Antohi Ion PPPPPP PPPPPP
2Burduhos Constantin PPPPPP PPPPPP
3Dunea-Polesciuc Cătălin-Eugen -------------
4Dunea-Polesciuc Marciana-Antonela -------------
5Dutcă Mihai PPPPPP PPPPPP
6Frăţeanu Florin PPPPPP PPPPPP
7Giosan Mircea PPPPPP PPPPPP
8Gorodea Vasile PPPPPP PPPPPP
9Herţanu Doru-Ovidiu PPPPPP PPPPPP
10Ionescu Ştefan PPPPPP PPPPPP
11Macovei Virgil PPPPPP PPPPPP
12Mihalescul Radu PPPPPP PPPPPP
13Petruţi Vasile PPPPPP PPPPPP
14Piticari Ioan PPPPPP PPPPPP
15Răileanu-Tamaş Stelian -------------
16Timiş Liviu PPPPPP PPPPPP
17Văideanu Dumitru PPPPPP PPPPPP
18Vranău Mihai PPPPPP IPAPPP
19Vranău Nicolai PPPPPP PPPPPP
 

Rezultatul votului:

 Ad Ad RetAd Ad Ad Ad RetRAd Ad Ad Ad
 

Legendă:

              
 P    - Pentru
I    - Īmpotrivă
A    - Abţinere
NV  - Nu votează
Ad  - Adoptată
R    - Respins
Ret - Retras