stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru unele categorii ale populaţiei, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018

 Expunere de motive
Raport auto
Raport economic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 19.12.2017 Proiect cu privire la majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Transilvaniei nr.54, proprietatea doamnei Brandău Cristina şi domnului Brandău Johann, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 19.12.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2017

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  

4.

19.12.2017 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 19.12.2017 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 122 din 24 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare şi încadrare a imobilelor(clădiri/terenuri) neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport economic
Raport economic
Raport economic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Transilvaniei nr.4, proprietatea domnului COTLARCIUC MARCEL, domnului ZINS LIVIU GRIGORE, doamnei ŞPAC DOINA şi domnului ŞPAC DANIEL ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Bucovinei nr.33, proprietatea Deia S.C.M., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Piaţa Arboroasa nr.3, proprietatea Deia S.C.M., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită


Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 19.12.2017 Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 820/ 29.11.2017 privind aprobarea majorării bugetului local și  virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017 și virări de credite bugetare în cadrul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 19.12.2017 Proiect de hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul  local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
12. 19.12.2017 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

Anexa 1
Anexa 2
Tabel 1
Tabel 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport patrimoniu

    Iniţiator Primarul Municipiului  
13. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu  privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2018

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 14
Anexa 15
Anexa 16
Decont
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
14. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu  privire la majorarea cu 500% a impozitului pe teren pentru terenul situat  în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Bucovinei nr.64, proprietatea S.C. Instcomp S.A. reprezentată prin Cabinet Individual  de Insolvenţă Vonica Lucian, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
15. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
16. 19.12.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă estimat a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc precum și a partizilor a căror volum de masă lemnoasă constituie rezerva pentru precomptarea produselor accidentale I

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
17. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu  privire la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Transilvaniei nr.5, proprietatea domnului Ostfeld Avraham şi doamnei Ostfeld Stela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
18. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu  privire la majorarea cu 300%a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Bucovinei nr.31, proprietatea C.N. Poşta Română, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
19. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la premierea elevei Calisevici Sabina  de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
20. 19.12.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Organigrama
Stat de functii
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
21. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
22. 19.12.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Organigrama
Stat de functii
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
23. 19.12.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 375 mp teren situat în strada 9 Mai nr. 4, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Amariței Veronica, în calitate de proprietară a construcțiilor existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
24. 19.12.2017 Proiect de hotărâre cu privire la premierea unor performante deosebite obtinute la competii sportive internationale

 

    Iniţiator Primarul Municipiului  
       

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 
1. 26.01.2017 Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2017. 
2. 23.02.2017 Proiecte de hotărâri din luna februarie 2017.
3. 30.03.2017 Proiecte de hotărâri din luna martie 2017.
4. 27.04.2017 Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2017.
5. 25.05.2017 Proiecte de hotărâri din luna mai 2017.
6. 29.06.2017 Proiecte de hotărâri din luna iunie 2017.
7. 27.07.2017 Proiecte de hotărâri din luna iulie 2017.
8. 31.08.2017 Proiecte de hotărâri din luna august 2017.
9. 28.09.2017 Proiecte de hotărâri din luna septembrie 2017.
10. 27.10.2017 Proiecte de hotărâri din luna octombrie 2017.
11. 28.11.2017 Proiecte de hotărâri din luna noiembrie 2017.
12. 19.12.2017 Proiecte de hotărâri din luna decembrie 2017.
     
 
Data ultimei actualizări a paginii: 13-dec.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.