stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Anexa
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unui imobil situat în str. Calea Bucovinei nr. 16, aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, către d-na Feuer Naomi Garofița Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul II 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin contract de concesiune, a serviciului de transport public local de persoane pe cablu și a activităților conexe domeniului schiabil Rarău - Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Contract concesiune
Contract delegare
Expunere de motive
Raport juridic
Raport achizitii
Raport economic
Raport auto

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafeţe de teren proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea amplasării de construcţii şi echipamente specifice serviciilor de telecomunicaţii

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în suprafață de 1634 mp situat în strada Ciprian Porumbescu către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe de serviciu

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2017, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 27.07.2017 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Organigrama
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Câmpulung Moldovenesc și Fundația Mircea Titus Romanescu, în vederea organizării evenimentului Tabără de creație „Câmpulung Moldovenesc, între Tradiție și Modernitate”

Anexa 1
Anexa 2
Acord
Expunere de motive
Raport juridic
Raport CNIPT
Raport economic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
12. 27.07.2017 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat „Cei mai buni dintre cei mai buni”- Tabăra de vară pentru elevii cu rezultate deosebite  în anul școlar 2016-2017, între municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava și comuna Cumpăna, județul Constanța

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
13. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 282 mp teren situat în strada Mică nr. 14, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Albescu Cristian Eugen și Albescu Daniela Mariana, în calitate de proprietari ai construcțiilor existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
14. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 446 mp teren situat în strada Calea Bucovinei nr. 331, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Porșega Gheorghe Răzvan, în calitate de proprietar al construcțiilor existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
15. 27.07.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 156 mp teren situat în strada Dragoș Vodă nr. 11, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru dl. Robciuc Mircea, în calitate de proprietar al construcțiilor existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
       

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 
1. 26.01.2017 Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2017. 
2. 23.02.2017 Proiecte de hotărâri din luna februarie 2017.
3. 30.03.2017 Proiecte de hotărâri din luna martie 2017.
4. 27.04.2017 Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2017.
5. 25.05.2017 Proiecte de hotărâri din luna mai 2017.
6. 29.06.2017 Proiecte de hotărâri din luna iunie 2017.
7. 27.07.2017 Proiecte de hotărâri din luna iulie 2017.
     
 
Data ultimei actualizări a paginii: 17-Jul-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.