stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 14-Feb-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 26.01.2017 Proiect de hotărâre cu  privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanţele  datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice  pentru anul fiscal 2016 şi a sumei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei fiscale

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 26.01.2017 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc Anexa
Expunere de motive
Raport economic

Raport juridic
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 26.01.2017 Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Transilvaniei nr.2, cu destinaţia de birou parlamentar

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 26.01.2017 Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 26.01.2017 Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 787/ 27.12.2016 privind aprobarea majorării bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului