stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 14-Feb-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul IV 2016

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc Expunere de motive
Raport
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de preluare a bunurilor de retur aferente contractelor de concesiune a căror termen a expirat

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 23.02.2017 Proiect de hotărâre pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și completările ulterioare

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării festivalului-concurs de interpretare pentru copii „În lumea lui Creangă”

Expunere de motive
Raport economic
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2017

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 23.02.2017 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Lista
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 23.02.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Anexa A
Anexa B
Anexa C
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 23.02.2017 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ȘI TOTEM LUMINOS în strada Calea Bucovinei nr. 68-70 Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului