stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 19-sept.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  şi a listei de priorităţi privind solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa lista
Anexa proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local Expunere de motive
Raport
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de cerșetorie din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport administratie

Raport juridic

    Iniţiator consilier local Boicu Alin-Ovidiu  
4. 30.03.2017 Proiect de hotărâre pentru  abrogarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală a municipiului Câmpulung Moldovenesc și a Hotărârii Consiliului nr.  115/2015 pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind înființarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa tabel Expunere de motive
Raport ISU
Raport juridic
Raport resurse umane

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Anexa
Expunere de motive
Raport ISU
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind alocarea cantităţii de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 30.03.2017 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum și stabilirea unor tarife

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 30.03.2017 Proiect de hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport transport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 30.03.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care se execută în anul 2017 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului