stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 19-sept.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 27.04.2017 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri organizatorice în activitatea de administrare și exploatare a pajiștilor permanente, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Situatie
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 27.04.2017 Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 30.000 lei  Parohiei „Sfântul Nicolae” pentru cofinanţarea lucrărilor de reparații din Cimitirul „Ionei” Expunere de motive
Raport
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 27.04.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 27.04.2017 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 27.04.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe cablu și a activităților conexe domeniului schiabil „Rarău” Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 27.04.2017 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului și a destinației unor sume reprezentând stimulente finaciare lunare acordate personalului medical și de specialitate al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc  în anul 2017

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 27.04.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Câmpulung Moldovenesc și Creativ Era SRL în vederea organizării evenimentului „Distracție la tine în oraș”- iunie 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport economic
Raport CNIPT

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 27.04.2017 Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric “Piatra Șoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Internațional de Folclor “Întâlniri Bucovinene”, ediția a – XXVIII-a

Adresa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 27.04.2017 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 27.04.2017 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 27.04.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Organigrama
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
       
12. 27.04.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului