stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 19-sept.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 25.05.2017 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 25.05.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc Anexa
Proces verbal
Expunere de motive
Raport
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 25.05.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 25.05.2017 Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul domeniului privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile - terenuri

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 25.05.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii vânzării, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 25.05.2017 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul  local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 25.05.2017 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 93/2016 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 25.05.2017 Proiect de hotărâre cu privire la premierea elevei Doroftei Gabriela de la Liceul Tehnologic nr.1, Câmpulung Moldovenesc cu suma de 3000 lei

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 25.05.2017 Proiect de hotărâre privind alocarea cantității de 10 m.c. material lemnos Muzeului “Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport economic Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 25.05.2017 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 25.05.2017 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 74/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport juridic
Raport resurse

    Iniţiator Primarul Municipiului  
       
12. 25.05.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se vinde direct cetățenilor municipiului Câmpulung Moldovenesc din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului