stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
 
 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 19-sept.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 29.06.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Anexa 1
Anexa 2
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 29.06.2017 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare infrastructură rutieră prin așternere covor asfaltic în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Al. Vlahuță, str. 1 Mai (parțial), str. Solidarității (parțial), str. Tr. Grozăvescu (parțial), str. I. Slavici (parțial), str. V. Alecsandri (parțial), str. T. Vladimirescu (parțial), str. Mioriței (parțial) și str. Izvorul Alb (parțial)” Anexa
Expunere de motive
Raport
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 29.06.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, majorării fondului de rezervă al bugetului local, utilizării fondului de rezervă al bugetului local și a influențelor la lista de investiții a bugetului local, al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017, precum și majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii proprii pe anul 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 29.06.2017 Proiect de hotărâre cu privire la implementarea/introducerea Catalogului electronic – Sistem modern de management școlar la 3 unități de învățământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

    Iniţiatori:
Consilier local Varvaroi Vasile-Lucian
Consilier local Boicu Ovidiu - Alin
 
5. 29.06.2017 Proiect de hotărâre pentru  aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “Reabilitare fațade Grădinița cu program normal nr. 5, Câmpulung Moldovenesc”


Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 29.06.2017 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 29.06.2017 Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în vederea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu de partid

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 29.06.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 29.06.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 129,5 mp teren situat în strada Anton Pann, nr. 15, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru minorii Cuciurean Oana și Cuciurean Tudor, reprezentați legal de părinții lor, Cuciurean Liviu și Cuciurean Liliana, în calitate de proprietari ai construcțiilor existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului