stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2017, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 31.08.2017 Proiect de hotărâre >privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

Anexa
Tabel
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind la alocarea cantității de 60 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 31.08.2017 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Creare loc de joacă pentru copii în zona ICAS, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 31.08.2017 Proiect de hotărâre pentru darea în administrare către Direcția Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Pojorâta a suprafeței de 1084,2 ha fond forestier proprietatea publică a  Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Contract
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 460 mp teren situat în strada I.B. Deleanu nr. 8, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Boca Paraschiva, în calitate de proprietară a construcțiilor existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 362 mp teren situat în strada Vasile Alecsandri nr. 2, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Filipoaie Teodora, în calitate de proprietară a construcției existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 352 mp teren situat în strada Sâhla nr. 13, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Macovei Mihaela Virginica, în calitate de proprietară a construcției existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 31.08.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc la Dąbrowa Górnicza -Polonia, în perioada 01-03 septembrie 2017

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
12. 31.08.2017 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Omologarea Pârtiei de schi Rarău, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
13. 31.08.2017 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 109/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc și unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport audit
Raport resurse umane

    Iniţiator Primarul Municipiului  
       
 
Data ultimei actualizări a paginii: 19-sept.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.