stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Lista 1
Lista 2
Proces verbal
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local și a fondului de rezervă al bugetului local, a virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, a utilizării fondului de rezervă al bugetului local și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2017 Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport
    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se vinde direct cetățenilor municipiului Câmpulung Moldovenesc din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

  Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind la alocarea cantității de 10 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unui depozit de furaje afectat de incendiu

Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  acordare a autorizațiilor de transport public local de persoane pe cablu în domeniul schiabil „Rarău” Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Regulament
Raport economic
Raport juridic
Raport transport
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 28.09.2017 Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în strada Căprioarei nr. 6D, către Asociația "Licuricii Fericiți" Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 28.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
 
Data ultimei actualizări a paginii: 21-sept.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.