stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 Anexa
Expunere de motive
Proces verbal
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 411 mp teren situat în strada Aeroportului nr. 24, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Bodor George și Bodor Antonela, în calitate de proprietari ai construcției existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport patrimoniu

    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2017, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 27.10.2017 Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 528/ 20.09.2017 privind aprobarea majorării bugetului local și virări de credite în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul şcolar 2017-2018

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport patrimoniu

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 27.10.2017 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de dare în folosinţă gratuită pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 27.10.2017 Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul III 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport economic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 27.10.2017 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Expunere de motive
Proces-verbal nr.25702
Proces-verbal nr.27668
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 27.10.2017 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
12. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 295 mp teren situat în strada I. Slavici nr. 6, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Macovei Mihaela și Macovei Radu, în calitate de proprietari ai construcției existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport patrimoniu

    Iniţiator Primarul Municipiului  
13. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2017-2018 și aprobarea tehnologiei de intervenție în cazul apariției poleiului și a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
14. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport patrimoniu

    Iniţiator Primarul Municipiului  
15. 27.10.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 473 mp teren situat în Calea Bucovinei nr. 281, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Timu Stelian și Timu Felicia, în calitate de proprietari ai construcției existente pe acest teren

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport patrimoniu

    Iniţiator Primarul Municipiului  
 
Data ultimei actualizări a paginii: 16-oct.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.