stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 Anexa
Expunere de motive
Proces verbal
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2017

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 28.11.2017 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 89 din 29 iunie 2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat a municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 28.11.2017 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 105 din 27 iulie 2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat a Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 28.11.2017 Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 30.000 lei  Parohiei „Sfântul Gheorghe” pentru cofinanţarea lucrărilor de pictură a lăcașului de cult

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 28.11.2017 Proiect de hotărâre cu privire la acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc” domnului Iriciuc Adrian Ciprian

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 28.11.2017 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 111 din 31 august 2017 privind alocarea cantității de 60 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu


Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 28.11.2017 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Expunere de motive
Proces-verbal
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 28.11.2017 Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 112 din 31 august 2017 pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Creare loc de joacă pentru copii în zona ICAS, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
12. 28.11.2017 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Regulament
Permis
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport politie
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
13. 28.11.2017 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Câmpulung Moldovenesc


Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport politie
Raport auto
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
14. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 12271/63/2017 înregistrat la Tribunalul Dolj, Secția Contencios Administrativ și Fiscal

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport economic
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
15. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 7561/86/2017 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ și Fiscal

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport economic
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
16. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența contabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc  a unor creanțe fiscale datorate de persoane juridice radiate din Registrul Comerțului

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport audit

    Iniţiator Primarul Municipiului  
17. 28.11.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului local și a prețului local pentru populație   la energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centrala termică aferentă locuinţelor pentru tineret ANL-Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport termic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
       

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 
1. 26.01.2017 Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2017. 
2. 23.02.2017 Proiecte de hotărâri din luna februarie 2017.
3. 30.03.2017 Proiecte de hotărâri din luna martie 2017.
4. 27.04.2017 Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2017.
5. 25.05.2017 Proiecte de hotărâri din luna mai 2017.
6. 29.06.2017 Proiecte de hotărâri din luna iunie 2017.
7. 27.07.2017 Proiecte de hotărâri din luna iulie 2017.
8. 31.08.2017 Proiecte de hotărâri din luna august 2017.
9. 28.09.2017 Proiecte de hotărâri din luna septembrie 2017.
10. 27.10.2017 Proiecte de hotărâri din luna octombrie 2017.
11. 28.11.2017 Proiecte de hotărâri din luna noiembrie 2017.
     
 
Data ultimei actualizări a paginii: 20-nov.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.