stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 22.02.2018 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 22.02.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 22.02.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase cu operatori economici atestați

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 22.02.2018 Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 186 din 19 decembrie 2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2018

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 22.02.2018 Proiect de hotărâre privind înșușirea Raportului procedurii de atribuire a contractului în vederea delegării gestiunii prin concesionarea serviciului de transport public local pe cablu și activităților conexe și pentru aprobarea tarifelor tichetelor și a programului de funcționare pentru efectuarea transportului public local de persoane pe cablu și a activităților conexe domeniului schiabil Rarău - Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport auto
Raport economic
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 22.02.2018 Proiect de hotărâre cu privire la premierea sportivei Tivodariu Maria pentru performanțele deosebite obținute la campionatele sportive internaționale

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 22.02.2018 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea sumei reprezentând stimulente finaciare acordate personalului medical și de specialitate al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc  în anul 2018

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 22.02.2018 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea sumei de 2.000 lei reprezentând stimulente finaciare lunare acordate medicului Florea Carmen Cristina, medic specialist epidemiolog al Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 22.02.2018 Proiect de hotărâre modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport auto
Raport economic
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 22.02.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarilor de interes local care se executa in anul 2018 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
     
 
Data ultimei actualizări a paginii: 15-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.