stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 29.03.2018 Informare cu privire la activitatea de păduri pe anul 2017
    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 29.03.2018 Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 29.03.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  şi   a listei de priorităţi privind solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Proces verbal
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 29.03.2018 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 29.03.2018 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 29.03.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Sold
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 29.03.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Anexa
Breaza
Breaza 1
Iacobeni
Iacobeni1
Pojorata
Pojorata1
Vatra Dornei
Vatra Dornei1
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 29.03.2018 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Expunere de motive
Proces verbal
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 29.03.2018 Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164 din 28.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Proces verbal
Raport auto
Raport economic
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 29.03.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
11. 29.03.2018 Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea influențelor la lista de investiții a bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
12. 29.03.2018 RAPORT DE ACTIVITATE al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociaIă, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură pentru perioada ianuarie - decembrie 2017
13. 29.03.2018 RAPORT DE ACTIVITATE al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură pentru perioada ianuarie - decembrie 2017
14. 29.03.2018 RAPORT DE ACTIVITATE al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, activităţi sportive, de agrement şi turism pentru perioada ianuarie - decembrie 2017
15. 29.03.2018 RAPORT DE ACTIVITATE al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor pentru perioada ianuarie - decembrie 2017
16. 29.03.2018 RAPORT DE ACTIVITATE al viceprimarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2017
17. 29.03.2018 RAPORT privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în anul 2017
       

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 
1. 15.01.2018 Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
2. 22.02.2018 Proiecte de hotărâri din luna februarie 2018. 
3. 29.03.2018 Proiecte de hotărâri din luna martie 2018. 
     
 
Data ultimei actualizări a paginii: 26-Mar-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.