stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc din anul 2018

 

 

Pentru ședința ordinară din data de:

 26.04.2018

 

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local , virări de credite bugetare în cadrul bugetului local și influențelor la lista de investiții a bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2018

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Karmiel-Israel, în perioada 08-10 mai 2018, în vederea semnării Înțelegerii  de cooperare între municipiul Câmpulung Moldovenesc și Orașul Karmiel din Israel

Expunere de motive
Raport CNIPT
Raport economic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport mediu

  Iniţiator Primarul Municipiului  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava din România și orașul Karmiel din Israel

Anexa
Adrese
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
10. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Proes verbal
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
11. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere rețele iluminat public (str. Pârâul Morii, Aleea Trandafirilor, str. Rarăului, str. Gheorghe Lazăr) din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

Anexa
Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
12. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

Anexa
Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul  local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

Anexa
Expunere de motive
Raport
 

  Iniţiator Primarul Municipiului  
     

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 
1.  Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
2.  Proiecte de hotărâri din luna februarie 2018. 
3.  Proiecte de hotărâri din luna martie 2018. 
4.  Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2018. 
 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 24-Apr-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.