stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc din anul 2018

 

 

Pentru ședința ordinară din data de:

 31.05.2018

 

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamenului privind stabilirea și acordarea de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc unităților de cult din municipiul Câmpulung Moldovenesc, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Anexe 1-6
Anexa 7
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  municipiului Câmpu-lung Moldovenesc  în Adunarea Generală a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului  „ Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
5. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului GIOSAN NICOLAI

Referat

  Iniţiator Primarul Municipiului  
6. Proiect de hotărâre Câmpulung Moldovenesc nr. 83 din 30 iunie 2005 privind transmiterea unor imobile/spații situate în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir aflate în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Direcției de Sănătate Publică Suceava, Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Casei Județene de Pensii Suceava

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
7. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric “Piatra Șoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Internațional de Folclor “Întâlniri Bucovinene”, ediția a XXIX-a

Expunere de motive
Raport

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2651/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj, Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport economic
Raport juridic

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
9. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2652/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj – Secția Contencios Administrativ și Fiscal

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport economic
Raport juridic

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
10. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2664/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dol , Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport economic
Raport juridic

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
11. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2665/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj, Secția Contencios Administrativ și Fiscal

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport economic
Raport juridic

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare și în mod gratuit a imobilului - teren situat în strada Trandafirilor nr. 2, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
14. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Proces verbal
Raport

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
15. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
     

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 
1.  Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
2.  Proiecte de hotărâri din luna februarie 2018. 
3.  Proiecte de hotărâri din luna martie 2018. 
4.  Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2018. 
5.  Proiecte de hotărâri din luna mai 2018. 
 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 21-May-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.