stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 


 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc din anul 2018

 

 

Pentru ședința ordinară din data de:

 28.06.2018

 

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Proces-verbal
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru "CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL (articole sportive) ȘI DE CAZARE, ÎMPREJMUIRE, ZID DE SPRIJIN" în strada Izvorul Alb Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
3. Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul domeniului privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și în gestiunea Muzeului Arta Lemnului a unor bunuri mobile–lucrări de artă și patrimoniu

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport muzeu
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri organizatorice în activitatea de administrare și exploatare a pajiștilor permanente, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2018

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Câmpulung Moldovenesc prin Consiliul Local și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava

Anexa
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

Anexa1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
7. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
Proces verbal
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
     

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 
1.  Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
2.  Proiecte de hotărâri din luna februarie 2018. 
3.  Proiecte de hotărâri din luna martie 2018. 
4.  Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2018. 
5.  Proiecte de hotărâri din luna mai 2018. 
6.  Proiecte de hotărâri din luna iunie 2018. 
 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 22-Jun-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.