stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc din anul 2018

 

 

Pentru ședința ordinară din data de:

 18.09.2018

 

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a virărilor de credite bugetare și a influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2018 și aprobarea  majorării bugetului și influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
 

 

Pentru ședința ordinară din data de:

 27.09.2018

Nr. crt.

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului  de ocupare a funcţiei contractuale de conducere de director la  Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a instituţiilor subordonate

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator: Primarul Municipiului  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2018–2019 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului  şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
4. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a  Regulamentului Local de Urbanism aferent

Expunere de motive
Raport

  Iniţiator Primarul Municipiului  
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiile ce formează obiectul dosarelor nr.1413/86/2018 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ și Fiscal 3072/86/2018 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ și Fiscal 1451/86/2018 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția 1 Civilă 8236/86/2017 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția 1 Civilă

Anexa1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport juridic
Raport economic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

  Iniţiator Primarul Municipiului  
     

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 
1.  Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
2.  Proiecte de hotărâri din luna februarie 2018. 
3.  Proiecte de hotărâri din luna martie 2018. 
4.  Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2018. 
5.  Proiecte de hotărâri din luna mai 2018. 
6.  Proiecte de hotărâri din luna iunie 2018. 
7.  Proiecte de hotărâri din luna iulie 2018. 
8.  Proiecte de hotărâri din luna august 2018. 
9.  Proiecte de hotărâri din luna septembrie 2018. 
 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 24-Sep-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.