stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

ultimele actualizări în cursul anului 2017

 

Nr. crt.

Data:

 Conţinut actualizat:

1. 09 ian. 2017 - Situație statistică privind activitatea de stare civilă pentru anul 2016.
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2016.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunțuri - Anunț nr. 27614 din 19.12.2016.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna decembrie 2016.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna decembrie 2016.
2. 16 ian. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 26 ianuarie 2017.
3. 19 ian. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001 
- Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016.
- Publicaţii de căsătorie pentru luna ianuarie.
4. 25 ian. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2017.
- Publicaţii de căsătorie pentru luna ianuarie.
5. 30 ian. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie 2017.
6. 02 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
7. 09 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 4 din 09.02.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea planului de măsuri în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de cerșetorie
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna ianuarie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna ianuarie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
8. 13 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Programul de oficiere a căsătoriilor.
9. 14 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 23 februarie 2017.
- În secţiunea Utile - Mersul trenurilor 2017.
10. 17 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 23 februarie 2017.
11. 23 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Raport nr. 4168 din 17.02.2017.
În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
12. 24 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa ordinară a Consiliului Local din 23 februarie 2017.
13. 28 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 5 din 27.02.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind  aprobarea
Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Câmpulung Moldovenesc.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
14. 01 mart. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 6 din 01.03.2017 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
15. 02 mart. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
-
Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Publicaţii de căsătorie din luna martie 2017.
16. 06 mart. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 5866 din 06.03.2017 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2017.
17. 13 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna februarie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna februarie 2017.
18. 15 mart. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Formulare online:
- Formulare on-line - stare civilă.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţele Consiliului Local din 15 martie 2017.
19. 19 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 30 martie 2017.
20. 20 mart. 2017 - Publicaţii de căsătorie din luna martie 2017.
21. 27 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 martie 2017.
22. 30 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 30 martie 2017.
23. 06 apr. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna martie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna martie 2017.
 24.  07 apr. 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziții servicii de tăiere a arborilor periculoși din municipiul Câmpulung Moldovenesc
nr. 9831 din 07.04.2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Program anual 2017 și anunț nr. 7922 din 29.03.2017.
 25.  14 apr. 2017 - Mesajul primarului pentru Sărbătorile Pascale 2017.
 26.  20 apr. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 27 aprilie 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
 27.

 

 24 apr. 2017

 

În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 aprilie 2017.
- În secţiunea Conducerea instituţiei
- Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în anul 2016.
28. 27 apr. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 27 aprilie 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
- În secţiunea Legea nr. 544/2001 - Informaţii din oficiu - Pct. 11. Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local si Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc, care constituie informatii de interes public
- Pct. 21. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire eliberate în anul 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna aprilie 2017.
29. 02 mai 2017 În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț nr. 1283 din 26.04.2017 -
Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc anunță publicul interesat despre inchirierea locurilor de parcare rezidentiale.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste cuprinzand obligatiile restante la bugetul local pentru contribuabili persoane fizice si juridice.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţuri achiziții servicii de tăiere a arborilor si servicii topo.
30. 08 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna aprilie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna aprilie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai 2017.
31. 16 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 25 mai 2017.
32. 18 mai 2017 În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț nr. 14010 din 16.05.2017 - Planul de măsuri pentru combaterea cerșetoriei.
În secţiunea Carieră:
- Anunţuri organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in data de 19 iunie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai 2017.
33. 22 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 mai 2017.
34. 26 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 25 mai 2017.  
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 11 din 26.05.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației de atribuire - transport public pe cablu și activități conexe - domeniul schiabil Rarău.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai 2017.
35. 27 mai 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziții servicii de proiectare studiu de fezabilitate Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc
.
36. 31 mai 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziție aplicatie software destinata activitatii de asistenta sociala din cadrul primariei.
- Ziua Copilului - 1 Iunie 2017.
37. 06 iun. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna mai 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna mai 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iunie 2017.
38. 11 iun. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
39. 13 iun. 2017 - Punerea în funcțiune a camereri web din zona centrală.
40. 21 iun. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 29 iunie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iunie 2017.
41. 29 iun. 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziție ferestre termopan pentru Ambulatoriul de specialitate Câmpulung Moldovenesc
.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 29 iunie 2017.  
42. 01 iul. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
Declaraţii de avere si de interese ale consilierilor locali.
43. 04 iul. 2017 În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane juridice.
44. 07 iul. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunț nr. 16922 din 15.06.2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie 2017.
În secţiunea Formulare online:
- Formulare on-line - activitate comercială.
45. 17 iul. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 27 iulie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie 2017.
46. 18 iul. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna iunie 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna iunie 2017.
47. 19 iul. 2017 Festivalul Internaţional de Folclor "Întâlniri  Bucovinene" - ediţia 2017 - Programul manifestărilor.
48. 26 iul. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie 2017.
49. 31 iul. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 27 iulie 2017.  
50. 09 aug. 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziție servicii de de consultanță, în vederea întocmirii și depunerii cererii de finanțare și a tuturor documentelor aferente, pentru obiectivul de investiție ” Reabilitarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, în scopul creșterii eficienței energetice”
- Publicaţii de căsătorie din luna august 2017.
51. 16 aug. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna iulie 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna iulie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna august 2017.
52. 21 aug. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 31 august 2017.  
- Publicaţii de căsătorie din luna august 2017.
     
Data ultimei actualizări a paginii: 21-aug.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528