stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

ultimele actualizări în cursul anului 2017

 

Nr. crt.

Data:

 Conţinut actualizat:

1. 09 ian. 2017 - Situație statistică privind activitatea de stare civilă pentru anul 2016.
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2016.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunțuri - Anunț nr. 27614 din 19.12.2016.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna decembrie 2016.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna decembrie 2016.
2. 16 ian. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 26 ianuarie 2017.
3. 19 ian. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001 
- Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016.
- Publicaţii de căsătorie pentru luna ianuarie.
4. 25 ian. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2017.
- Publicaţii de căsătorie pentru luna ianuarie.
5. 30 ian. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie 2017.
6. 02 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
7. 09 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 4 din 09.02.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea planului de măsuri în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de cerșetorie
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna ianuarie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna ianuarie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
8. 13 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Programul de oficiere a căsătoriilor.
9. 14 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 23 februarie 2017.
- În secţiunea Utile - Mersul trenurilor 2017.
10. 17 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 23 februarie 2017.
11. 23 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Raport nr. 4168 din 17.02.2017.
În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
12. 24 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa ordinară a Consiliului Local din 23 februarie 2017.
13. 28 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 5 din 27.02.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind  aprobarea
Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Câmpulung Moldovenesc.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
14. 01 mart. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 6 din 01.03.2017 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
15. 02 mart. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
-
Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Publicaţii de căsătorie din luna martie 2017.
16. 06 mart. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 5866 din 06.03.2017 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2017.
17. 13 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna februarie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna februarie 2017.
18. 15 mart. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Formulare online:
- Formulare on-line - stare civilă.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţele Consiliului Local din 15 martie 2017.
19. 19 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 30 martie 2017.
20. 20 mart. 2017 - Publicaţii de căsătorie din luna martie 2017.
21. 27 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 martie 2017.
22. 30 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 30 martie 2017.
23. 06 apr. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna martie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna martie 2017.
 24.  07 apr. 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziții servicii de tăiere a arborilor periculoși din municipiul Câmpulung Moldovenesc
nr. 9831 din 07.04.2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Program anual 2017 și anunț nr. 7922 din 29.03.2017.
 25.  14 apr. 2017 - Mesajul primarului pentru Sărbătorile Pascale 2017.
 26.  20 apr. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 27 aprilie 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
 27.

 

 24 apr. 2017

 

În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 aprilie 2017.
- În secţiunea Conducerea instituţiei
- Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în anul 2016.
28. 27 apr. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 27 aprilie 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
- În secţiunea Legea nr. 544/2001 - Informaţii din oficiu - Pct. 11. Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local si Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc, care constituie informatii de interes public
- Pct. 21. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire eliberate în anul 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna aprilie 2017.
29. 02 mai 2017 În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț nr. 1283 din 26.04.2017 -
Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc anunță publicul interesat despre inchirierea locurilor de parcare rezidentiale.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste cuprinzand obligatiile restante la bugetul local pentru contribuabili persoane fizice si juridice.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţuri achiziții servicii de tăiere a arborilor si servicii topo.
30. 08 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna aprilie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna aprilie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai 2017.
31. 16 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 25 mai 2017.
32. 18 mai 2017 În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț nr. 14010 din 16.05.2017 - Planul de măsuri pentru combaterea cerșetoriei.
În secţiunea Carieră:
- Anunţuri organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in data de 19 iunie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai 2017.
33. 22 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 mai 2017.
34. 26 mai 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 25 mai 2017.  
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 11 din 26.05.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației de atribuire - transport public pe cablu și activități conexe - domeniul schiabil Rarău.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai 2017.
35. 27 mai 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziții servicii de proiectare studiu de fezabilitate Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.
36. 31 mai 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziție aplicatie software destinata activitatii de asistenta sociala din cadrul primariei.
- Ziua Copilului - 1 Iunie 2017.
37. 06 iun. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna mai 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna mai 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iunie 2017.
38. 11 iun. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
39. 13 iun. 2017 - Punerea în funcțiune a camereri web din zona centrală.
40. 21 iun. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 29 iunie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iunie 2017.
41. 29 iun. 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziție ferestre termopan pentru Ambulatoriul de specialitate Câmpulung Moldovenesc
.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 29 iunie 2017.  
42. 01 iul. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
Declaraţii de avere si de interese ale consilierilor locali.
43. 04 iul. 2017 În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane juridice.
44. 07 iul. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunț nr. 16922 din 15.06.2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie 2017.
În secţiunea Formulare online:
- Formulare on-line - activitate comercială.
45. 17 iul. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 27 iulie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie 2017.
46. 18 iul. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna iunie 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna iunie 2017.
47. 19 iul. 2017 Festivalul Internaţional de Folclor "Întâlniri  Bucovinene" - ediţia 2017 - Programul manifestărilor.
48. 26 iul. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie 2017.
49. 31 iul. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 27 iulie 2017.  
50. 09 aug. 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziție servicii de de consultanță, în vederea întocmirii și depunerii cererii de finanțare și a tuturor documentelor aferente, pentru obiectivul de investiție ” Reabilitarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, în scopul creșterii eficienței energetice”
- Publicaţii de căsătorie din luna august 2017.
51. 16 aug. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna iulie 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna iulie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna august 2017.
52. 21 aug. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 31 august 2017.  
- Publicaţii de căsătorie din luna august 2017.
53. 28 aug. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 31 august 2017.  
- Publicaţii de căsătorie din luna august 2017.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane juridice.
54. 07 sept. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 31 august 2017.  
- Publicaţii de căsătorie din luna septembrie 2017.
55. 14 sept. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna august 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna august 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna septembrie 2017.
56. 18 sept. 2017 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunţ achiziție servicii de elaborare a studiului de fezabilitate – Reabilitare, modernizare și extindere Școala Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
- Publicaţii de căsătorie din luna septembrie 2017.
57. 19 sept. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 31 august 2017.  
58. 25 sept. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 septembrie 2017.  
- Publicaţii de căsătorie din luna septembrie 2017.
59. 26 sept. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
60. 27 sept. 2017 - "Drumul Lemnului" şi "Târgul Lăptarilor" - ediţia 2017.
61. 02 oct. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 28 septembrie 2017.  
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Regulament de acordare a autorizațiilor de transport public de persoane pe cablu - Domeniul schiabil ”Rarăul” Câmpulung Moldovenesc.
62. 03 oct. 2017 În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 03.10.2017 -
Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc anunță cetăţenii asupra obligațiilor ce le revin persoanelor fizice precum și celor juridice potrivit reglementărilor prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Servicii de intocmire a documentatiei cadastrale in vederea emiterii titlului de proprietate și înscrierii în Cartea Funciară a trupului de pădure, în suprafață de 1078 ha, situat în zona Tomnatic, imobil care aparține Municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava
63. 05 oct. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna septembrie 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna septembrie 2017.
În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 04.10.2017 -
E.ON Distribuție România - Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 09-13 octombrie 2017.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane juridice.
- Publicaţii de căsătorie din luna octombrie 2017.
64. 06 oct. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţuri publice nr. 17 și 18 din 06.10.2017 pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre pentru aprobarea regulamentelor pentru parcările de domiciliu și cu plată.
65. 10 oct. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
- Publicaţii de căsătorie din luna octombrie 2017.
66. 16 oct. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Drepturi salariale.
În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 27 octombrie 2017.  
67. 20 oct. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 octombrie 2017.  
- Publicaţii de căsătorie din luna octombrie 2017.
68. 26 oct. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunț nr. 28777 din 19.10.2017.
69. 27 oct. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 26 octombrie 2017.
70. 01 nov. 2017 În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane juridice.
- Publicaţii de căsătorie din luna octombrie 2017.
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.19 din 01.11.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
71. 07 nov. 2017 În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane juridice.
- Publicaţii de căsătorie din luna noiembrie 2017.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna octombrie 2017.
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna octombrie 2017.
În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 07.11.2017 -
DELGAZ GRID România - Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în ziua de 08 noiembrie 2017.
72. 14 nov. 2017 În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste cuprinzand obligatiile restante la bugetul local pentru contribuabili persoane fizice si juridice.
- Publicaţii de căsătorie din luna noiembrie 2017.
73. 20 nov. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 28 noiembrie 2017.  
74. 21 nov. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare.
75. 27 nov. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 noiembrie 2017.  
- Ziua Bucovinei, 28 noiembrie 2017, începând cu orele 12,00.
76. 30 nov. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 28 noiembrie 2017.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc.
- Publicaţii de căsătorie din luna noiembrie 2017.
77. 03 dec. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001:
Declaraţii de avere si de interese ale funcționarilor publici.
În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 30.11.2017 -
DELGAZ GRID România - Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 05-08 decembrie 2017.
78. 07 dec. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna noiembrie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna noiembrie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna decembrie 2017.
79. 13 dec. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 19 decembrie 2017.  
     
Data ultimei actualizări a paginii: 13-dec.-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528