stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 27-Mar-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

ultimele actualizări în cursul anului 2017

 

Nr. crt.

Data:

 Conţinut actualizat:

1. 09 ian. 2017 - Situație statistică privind activitatea de stare civilă pentru anul 2016.
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2016.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunțuri - Anunț nr. 27614 din 19.12.2016.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna decembrie 2016.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna decembrie 2016.
2. 16 ian. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 26 ianuarie 2017.
3. 19 ian. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001 
- Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016.
- Publicaţii de căsătorie pentru luna ianuarie.
4. 25 ian. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2017.
- Publicaţii de căsătorie pentru luna ianuarie.
5. 30 ian. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie 2017.
6. 02 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
7. 09 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 4 din 09.02.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea planului de măsuri în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de cerșetorie
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna ianuarie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna ianuarie 2017.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
8. 13 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2016.
- Programul de oficiere a căsătoriilor.
9. 14 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 23 februarie 2017.
- În secţiunea Utile - Mersul trenurilor 2017.
10. 17 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 23 februarie 2017.
11. 23 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Raport nr. 4168 din 17.02.2017.
În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
12. 24 feb. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa ordinară a Consiliului Local din 23 februarie 2017.
13. 28 feb. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 5 din 27.02.2017 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind  aprobarea
Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Câmpulung Moldovenesc.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie 2017.
14. 01 mart. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 6 din 01.03.2017 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
15. 02 mart. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
-
Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Publicaţii de căsătorie din luna martie 2017.
16. 06 mart. 2017 În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Anunţ public nr. 5866 din 06.03.2017 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2017.
17. 13 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de către Consiliul Local în luna februarie 2017.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna februarie 2017.
18. 15 mart. 2017 În secţiunea Acte necesare pentru diverse solicitări
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
În secţiunea Formulare online:
- Formulare on-line - stare civilă.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţele Consiliului Local din 15 martie 2017.
19. 19 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 30 martie 2017.
20. 20 mart. 2017 - Publicaţii de căsătorie din luna martie 2017.
21. 27 mart. 2017 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 martie 2017.
   

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528