stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

ultimele actualizări în cursul anului 2018

 

Nr. crt.

Data:

 Conţinut actualizat:

1.09 ian. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunţ nr. 331  din 05.01.2018 - organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
2.12 ian. 2018În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 12.01.2018 -
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 15-19 ianuarie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
3.15 ian. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunţ nr. 1111 din 15.01.2018 - organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante.
- Date statistice referitoare la activitatea de stare civilă pentru 2017.
4.17 ian. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 25 ianuarie 2018.  
5.19 ian. 2018În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proces verbal nr. 2078 din 19.01.2018 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2018.
6.22 ian. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 ianuarie 2018.  
În secţiunea Carieră:
- Anunţ din 22.01.2018 - organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante.
7.25 ian. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 25 ianuarie 2018.  
8.31 ian. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
În secţiunea Carieră:
- Proces-verbal de selecție dosare nr. 3080 din 31.01.2018 - concurs ingrijitor.
9.01 feb. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
În secţiunea Carieră:
- Anunț selecție dosare nr. 3368 din 01.02.2018 - concurs transport.
10.05 feb. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
11.06 feb. 2018În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 05.02.2018 -
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în data de 07 februarie 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna ianuarie 2018.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna ianuarie 2018.
12.09 feb. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț rezultate proba practică nr. 4066 din 09.02.2018 - concurs îngrijitor.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
13.12 feb. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
14.14 feb. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț suspendare proba scrisa nr. 4494 din 14.02.2018 - concurs șef serviciu patrimoniu.
- Anunț rezultate proba interviu nr. 4468 din 14.02.2018 - concurs îngrijitor.
15.15 feb. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 22 februarie 2018.  
16.

 

 
16 feb. 2018

 

 
În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 22 februarie 2018.  
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.4 din 16.02.2018 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164 din 28.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc
În secţiunea Carieră:
- Anunț rezultate contestație nr. 4643 din 16.02.2018 - concurs îngrijitor.
17.19 feb. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț rezultate finale nr. 4730 din 19.02.2018 - concurs îngrijitor.
18.20 feb. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2018.
19.

 

 
23 feb. 2018

 

 
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 22 februarie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț nr. 439 din 21.02.2018 -
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în data de 26 februarie 2018.
20.26 feb. 2018În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”
- Servicii de proiectare și de realizare a paginii web
2115 mart. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț organizare concurs nr. 7275 din 15.03.2018 - concurs șef serviciu patrimoniu.
22.16 mart. 2018În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc - completari.
- Publicaţii de căsătorie din luna martie.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Raport anual 2017, Program anual 2018, anunț selecție nr. 6775 din 12.03.2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna februarie 2018.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna februarie 2018.
2320 mart. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 29 martie 2018.  
2421 mart. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț organizare concurs de promovare.
2522 mart. 2018În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc - completari.
   
   
   
Data ultimei actualizări a paginii: 22-Mar-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528