stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legea nr. 52/2003
proiecte de hotărâri ale consiliului local
supuse DEZBATERII publice ÎN ANUL 2018

 

   Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - extras: 

    Art. 6.
  (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
   (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

 

Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, că am procedat la afişarea următoarelor proiecte de hotărâre:
 
 
2. Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 4 din 16.02.2018.

 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164 din 28.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

    Anexa - Proces-verbal

    Anexa - Expunere de motive

    Anexa - Raport economic

    Anexa - Raport juridic

    Anexa - Raport transport

 

    Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

   Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Tehnică și urbanism, Compartiment transport auto și monitorizare parcări, etaj 2, cam. 40,
până la data de 17 martie 2017.

   Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 

ARHIVA CU Proiecte supuse DEZBATERII publice ÎN ANUL 2017

 
1. Proces verbal înregistrat sub nr. 2078 din 19.01.2018.

 

Propunerea de buget local pentru anul 2018
Lista de investiții pentru anul 2018
 

Anunț nr. 2267 din 22.01.2018 - Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc informează cetățenii municipiului că în data de 02 februarie 2018, ora 10,00 în sala de ședințe a primăriei, va avea loc dezbaterea publică a proiectului bugetului local a municipiului Câmpulung Moldovenesc și a listei de investiții pentru anul 2018.

    Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

   Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la

Direcția Economică, parter, cam. 6, până la data de 02 februarie 2018.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

    Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, www.campulungmoldovenesc.ro, la secțiunea Legea nr. 52/2003 - Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice.

 
 
 
 Data ultimei actualizări a paginii: 16-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.