informaţii utile

Meteo
Curs valutar  
Adrese şi telefoane utile
Mersul trenurilor
Transport în comun
Alte link-uri
  

despre câmpulung moldovenesc

Localizare
Istoric

Relief

Clima
Economia
Social
Turismul
Cultura
Sport

e-administraţie

Preşedintele României

Guvernul României

Senatul României
Camera Deputaţilor
Ministere
Instituţia Prefectului
Consiliul Judeţean Suceava
e-Guvernare
   

legea nr. 52/2003

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice
Hotărâri adoptate, supuse anterior atenţiei publice
Raport anual

consiliul local

Componenţă  

Comisii de specialitate

Regulament de organizare şi funcţionare
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Hotărâri adoptate
Ordinea de zi
Proiecte de hotărâri
Minutele şedinţelor
Procese verbale şedinţe
Cetăţeni de onoare 
Oraşe înfrăţite

legea nr. 544/2001

Informaţii de interes public

Informaţii din oficiu

Informaţii financiare

Modalităţi de contestare
Fişa de evaluare

stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a paginii: 16-apr.-2013
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2013 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

legea nr. 544/2001 - informaţii din oficiu

 

Anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului nr. 1028 din 18 decembrie 2009

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU sunt:

 

1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.

Organigrama Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 3.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 4.

Programul de funcţionare al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 5.

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei, precum şi programul de audienţe:

 6.

Numele şi prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public:

 

 

 

Poşchin Nicoleta - inspector
Compartiment Resurse umane şi managementul calităţii, etaj 1, cam. 28,
Luni, Marţi, Miercuri, Vineri între orele 10,00-14,00 şi Joi între orele 14,00-18,00.
Tel. 0230-314425, int. 127,
Fax: 0230-314725             
e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro 

 

 

 7.

Coordonatele de contact ale instituţiei:

 

 - denumire: primăria municipiului câmpulung moldovenesc

 

 - sediu:  str. 22 Decembrie nr.2, cod poştal 725100, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

 

 - telefon: 0230-314425

 

 - telefonul cetăţeanului: 0230-312528

 

 - fax: 0230-314725

 

 - e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro

 

 - Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro  

 

 

 8.

Bugetul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 03.04.2013.

 9.

Bilanţul contabil;

 10.

Programele şi strategiile proprii ale Primăriei;

 11.

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, care constituie informaţii de interes public

 12.

Lista cuprinzând informaţiile ce se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public;

 13.

Modalităţi de contestare în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

 

 NOTĂ: Modificarea şi completarea listei se face periodic, în funcţie de modificările actelor normative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii