stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 02-ian.-2013
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2013 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

legea nr. 544/2001 - informaţii de interes public

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice este:

 

Poşchin Nicoleta - inspector,
Compartiment Resurse umane şi managementul calităţii, etaj 1, cam. 28,
Luni, marţi, miercuri, vineri între orele 10,00-14,00 şi joi între orele 14,00-18,00.
Tel. 0230-314425, int. 117, Fax: 0230-314725
e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro 

 

Precizări din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public:

 

    Ce este informaţia de interes public?
   Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.

 

    Informaţiile clasificate sunt informaţii de interes public?
   Da, numai că accesul la acestea este temporar limitat prin lege.

 

    Cine poate solicita informaţii de interes public?
   Orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină. 

 

    Poţi solicita orice informaţie fără nici o restricţie?
   Da, dar trebuie să ştii că există informaţii de interes public la care accesul este exceptat.

 

   Lista cuprinzând informaţiile ce se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public;

 

   Ce sunt informaţiile din oficiu?
   Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.
    Informaţiile din oficiu sunt disponibile la avizierul instituţiei şi în pagina de Internet.

 

Formular cerere informaţie interes public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii