stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

Campulung Moldovenesc

 

 

 

biserici din câmpulung moldovenesc

 

„Străveche vatră românească de datini şi virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o personalitate specifică, atât prin aşezarea geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul spiritual al oamenilor, prin port  şi obiceiuri. Oamenii locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria munţilor.”
(Graţian Jucan - ”Câmpulungul Moldovenesc”)

 

 

 

 

 

 

Catedrala Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului"

 

Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”    

 

     Are hramul de „Adormirea Maicii Domnului”. În anul 1823, diaconul Miron Ciupârcă, a construit pe terenul donat de Petru Grigorean  o biserică din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. 
     La 20 iulie 1908 se pune temelia bisericii noi, din iniţiativa preotului Ioan Voloşeniuc. Planul bisericii a fost întocmit de arhitectul Karl Romstorfer din Cernăuţi. Construcţia
acestei biserici a costat 140.000 coroane austriece şi a durat 6 ani (1908-1913); biserica a fost sfinţită în ziua de 1/14 septembrie 1913.

 

 

 

 

   Biserica are formă de cruce (plan treflat), cu o temelie puternică, construită din cărămidă şi se termină cu o turlă în vârful căreia străjuieşte Sfânta Cruce la înălţimea de 38 m. Este acoperită cu ţiglă smălţuită, multicoloră, în formă de solzi, comandată special de la Viena.
      Iconostasul este lucrat în lemn de tei de către maestrul Ioan Pâslea. Între anii 1959-1963, biserica a fost pictată în interior de pictorul Iosif Keber din Târgu Mureş.

 

 

Biserica Ortodoxă "Sf. Nicolae"

 

Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”    

     Are hramul de „Sfântul Nicolae”. În centrul vechiului Câmpulung Moldovenesc a fost clădită în anul 1698 o biserică din lemn cu hramul de "Sfântul Nicolae", numită şi «Biserica Domnească», de către Toader Călmaşul, vornic al Câmpulungului, tatăl lui Ioan Calimahi, Domn al Moldovei (1758-1761), întemeietor al dinastiei Calimahilor. La această biserică sunt introduse cărţile metricale pentru cei născuţi în 1801 (6 noiembrie), pentru cei morţi de la 1802 (13 ianuarie), iar  pentru cei cununaţi de la 1802 (26 ianuarie).
      Prin decizia nr.1802/10/22 martie 1887 a Consistoriului Arhiepiscopesc s-a aprobat desfacerea bisericii vechi, care împreună cu iconostasul s-au cedat parohiei satului Ciumârna.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Construcţia bisericii a durat 9 ani (1887-1896), iar sfinţirea a avut loc la data de 1/13 septembrie 1896 de către Mitropolitul Arcadie Ciupercovici. Construită în stilul monumental al bisericilor bizantine, are la bază forma de cruce treflată. A fost pictată în anul 1912 de către Franz Jahoda din Cernăuţi; altarul a fost pictat în 1965 de E. Profeta, iar restul interiorului a fost pictat în anul 1967 de către Constantin Călinescu. Clopotniţa a fost construită în anul 1900. Obiecte cu valoare istorică şi artistică sunt păstrate în biserică: icoanele de pe catapeteasmă - datând din 1895, patru icoane mai vechi, secolele XVIII – XIX (Sfânta Treime, Maica Domnului cu Pruncul Sfânt, Sfântul Arhanghel Mihai şi Sf. Cuvioasa Parascheva), o icoană Sfânta Ecaterina, un prapor pictat pe pânză, reprezentând pe o parte Sfânta Treime, iar pe cealaltă Sfântul Nicolae, pictat de Vasile Şandru din Rădăuti în anul 1842, două epitafe datând din secolele XVIII-XIX, pictate pe pânză, două potire lucrate artistic în argint, un clopot cu diametrul de 0,45 m, având turnată pe el iconiţa Sfântului Gheorghe, etc.

Biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului”    

 

    Este situată în Capu Satului. Are hramul de „Naşterea  Maicii Domnului". Primele aşezări în Câmpulung Moldovenesc au fost construite pe Valea Caselor. Despre această zonă, Vasile Mândrilă consemna în condicile matriciale la 1802 ca fiind Vatra Câmpulungului Moldovenesc.
    Prima biserică construită din lemn în această zonă, cu hramul  „Naşterea Maicii Domnului" s-a înălţat  în anul 1751, din iniţiativa preotului Petre Şandru împreună cu Nicolae Kogălniceanu şi Grigore Piticari. Populaţia zonei înmulţindu-se, biserica a devenit neîncăpătoare şi atunci obştea a hotărât să o desfacă şi s-o dăruiască parohiei Bucşoaia (mai 1855).

 

Biserica Ortodoxă "Nasterea Maicii Domnului"

 

 

 

 

Biserica Ortodoxă "Sf. Dumitru"

 

Biserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”    

 

       A fost construită în anul 1883 şi sfinţită în 1895. Clopotniţa a fost construită 1927. În interior a fost zugrăvită în anul 1936. A servit ca lăcaş de cult pentru mai multe confesiuni, şi are formă de cruce.
    Ca particularitate, pronaosul are şi două altare laterale.
    Iconostasul bisericii a fost lucrat la München (Germania).

 

 

 

 

 

Mănăstirea "Rarău"

 

Mănăstirea „Rarău”    

 

     Are hramul „Sf. Ioan Bogoslovu”. Potrivit tradiţiei, aici a făcut o mică sihăstrie cuviosul Sisoe, spre sfârşitul secolului al XV-lea.

     Se mai spune că în anul 1538, când Petru Rareş a fost schimbat de la domnie, soţia sa Elena, cu copiii, s-au ascuns pe Rarău, fiind ocrotiţi de călugări. Drept mulţumire, voievodul le-a înălţat o biserică în locul celei vechi şi astfel a luat fiinţă schitul Rarău, în fosta sihăstrie Dodu.
     Mănăstirea a fost desfiinţată în anul 1786 şi reînfiinţată în anul 1990.
     Accesul se face pe şoseaua trans-montană de la Motelul „Alpin” Rarău spre Chiril.

 

 

     Pe locul vechii biserici din lemn, între anii 1855-1857 a fost construită actuala biserică, care a fost sfinţită în anul 1858. Biserica are formă de cruce. Cel mai frumos obiect este iconostasul, sculptat şi săpat în lemn, cu o zugrăveală foarte frumoasă - o adevărată operă de artă - executat înainte de 1845 (a fost dăruit de Ion Dominte Şalvar şi soţia sa din Fundu Moldovei). Crucea de pe turnuri este înfiptă în semilună, ca simbol al luptei românilor împotriva turcilor.

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii