stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

Campulung Moldovenesc

 

 

 

casa muzeu "Ion grămadă" câmpulung moldovenesc

 

„Străveche vatră românească de datini şi virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o personalitate specifică, atât prin aşezarea geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul spiritual al oamenilor, prin port  şi obiceiuri. Oamenii locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria munţilor.”
(Graţian Jucan - ”Câmpulungul Moldovenesc”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa "Ioan Grămadă"

 

 

 

 

    A fost inclusă în parcul naţional al monumentelor de arhitectură în iunie 1955.
    Reprezintă o construcţie tipică pentru începutul secolului al XIX-lea.
    Este o casă de tip orăşenesc, ridicată de ţărani înstăriţi cărora Grigore Ghica Vodă, domnul Moldovei, la 12 martie 1737, prin carte domnească, le recunoaşte starea de răzeşi de baştină din Câmpulung.

 

 

 

 

 

    Printre aceştia se număra şi familia Constantin Grămadă, una dintre cele mai bogate familii ale Ocolului câmpulungean, dispunând de pământuri la Câmpulung, Sadova şi Fundu Moldovei, fiind în acelaşi timp proprietar de mori, vaduri de moară, şi al unui număr mare de animale
    În perioada construirii casei, familia Constantin Grămadă era una dintre cele mai înstărite familii ale Ocolului câmpulungean; corespunzător acestei stări, locuinţa trebuia să fie reprezentativă.
    Comanda construcţiei a fost încredinţată meşterului Grigore Rusu, pe baza unui contract prin care acesta din urmă, se angaja ca în aprilie 1817 să termine lucrarea.
    Casa a fost ridicată din lemn cioplit pe patru părţi, folosindu-se şi materialul provenit din demolarea altor două case; membrii familiei cât şi alţi cunoscători din zonă susţin că trebuie considerată ca aparţinând secolului al XIX-lea.
    Influenţa orăşenească dezvoltă în planul locuinţei cu tindă şi două încăperi, un al doilea rând de spaţii de locuit, dispus în spate, întreg ansamblul fiind împrejmuit de o prispă din bârne cioplite, având înălţimea de 0,7 m. Streaşina largă este susţinută de stâlpi crestaţi, cerdacul păstrându-şi forma tradiţională. Camera din fundul tindei capătă dimensiunile casei mari din planul faţadei, schimbându-şi destinaţia din cămară în bucătărie şi cameră de locuit.