stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anunţuri licitații și achiziţii publice
organizate de primăria municipiului câmpulung moldovenesc

     

Sistemul Electronic de Achizitii Publice  
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice

Publicitate publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc publică următoarele anunțuri de achiziții publice:

 
 1. Anunt nr. 32393 din 29.11.2017
    Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc.
    Lista cu masa lemnoasa pentru anul 2018.
    Completarea listei partizilor de masă lemnoasă nr. 7103 din 13.03.2018.
    Completarea listei partizilor de masă lemnoasă nr. 7103 din 13.03.2018 - schițe.
    Completarea listei partizilor de masă lemnoasă nr. 7307 din 15.03.2018.
    Completarea listei partizilor de masă lemnoasă nr. 7307 din 15.03.2018 - schițe.
 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 39, tel./fax 0230-314725, Serviciul Patrimoniu, patrimoniu@campulungmoldovenesc.ro.

 

 
 2. Anunt 21.12.2017
    Ședințe de atribuire/licitare locuri de parcare de domiciliu din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2018.
    Model cerere loc de parcare.
    Model declarație.
    Model cerere pentru certificat fiscal.
 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 39, tel./fax 0230-314725, Compartiment transport auto și monitorizare parcări, transport@campulungmoldovenesc.ro.

   
 3. Anunt achiziții din 26.03.2018
    Anunț achiziții din 26.03.2018 - servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”
    Nota conceptuală nr. 4314 din 13.02.2018
    Tema de proiectare nr. 4317 din 13.02.2018
 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 34, tel./fax 0230-314725, Compartiment Licitații și achiziții publice, achizitii@campulungmoldovenesc.ro.

 
 4. Anunt achiziții din 26.03.2018
    Anunț achiziții din 26.03.2018 - servicii de proiectare și de realizare a paginii web
    Caiet de sarcini nr. 3430 din 02.02.2018
 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 34, tel./fax 0230-314725, Compartiment Licitații și achiziții publice, achizitii@campulungmoldovenesc.ro.

 

 
   
   

 programul anual al achiziţiilor publice

 1.  Program 2015
 2.  Program 2016
   

 centralizatorul achiziţiilor publice

 1.  Centralizator 2015
 2.  Centralizator 2016
   

Data ultimei actualizări a paginii: 16-Mar-2018

Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright@2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

genda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor