stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 01-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anunţuri achiziţii publice
organizate de primăria municipiului câmpulung moldovenesc

     

    Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc organizează în data de 2 martie 2009, orele 1200, la sediul său din strada 22 Decembrie nr. 2, licitaţie publică deschisă, în vederea delegării gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
     Documentaţia pentru licitaţie publică este gratuită şi se poate procura direct de la sediul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, strada 22 Decembrie nr. 2, camera 30, zilnic între orele 8-16, sau de pe site-ul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc:
www.campulungmoldovenesc.ro, începând cu data prezentului anunţ.
     1. Data limită pentru depunerea ofertei este 27 februarie 2009, ora 16.
     2.
Adresa la care trebuie depusă oferta:
     Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr. 2, cam. 2-Registratură.
     3.Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi capacitatea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul se găsesc în instrucţiunile pentru ofertanţi din documentele de licitaţie.
     Deschiderea ofertei va avea loc la sediul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, în data de 2 martie 2009 orele 1200, în sala de şedinţe.
     Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0230/314425, int. 123, fax 0230/314725 sau la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, cam. 30.

      Documentaţie:

      1. Anexa 1 - Studiu de oportunitate

      2. Anexa 2 - Caiet de sarcini

      3. Anexa 3 - Regulament de funcţionare a activităţii

      4. Anexa 4 - Contract de concesiune