Lucrări publice locale 2008

Proiecte și investiții

 

A. ALIMENTARE CU APĂ – REȚELE SI STAȚII CAPTARE

1. Operator: desfășurare activitate

- până în anul 2006: serviciul apă canal a făcut parte din Direcția de Servicii Publice;

- din noiembrie 2006 pentru derularea programului SAMTID la nivelul județului Suceava a fost agreat un operator regional S.C. „ACET” Suceava ce a preluat serviciul rețea apă canal din cadrul D.S.P.;

- sediul operatorului este în clădirea administrativă a primăriei Câmpulung Moldovenesc str. 22 decembrie Nr. 2;

 

2. Investiții realizate și în derulare

- stația de captare Sadova:

- reabilitarea și modernizarea stației captare;

- lucrările executate: montare 11 pompe și instalații performante etc.

- valoare  investiției.: 6 miliarde lei vechi;

- sursă : bugetul local;

- Program SAMTID

- Titlu: Reabilitarea sistemului alimentare cu apă în Municipiul Câmpulung Moldovenesc prin programul SAMTID

- Valoare investiție: 1815,17 mii euro

- Sursă: 50% Fonduri Europene B.E.I., 50% resurse proprii

- Deschiderea investiție:

     a) rețele apă: lungime și străzi 28 străzi – 13.255ml (ord. nr. 1)

     b) stații de captare tratare aeroport

 

B. REȚELE DE CANALIZARE ȘI STAȚII EPURARE

1. Investiții în derulare:             

a) Rețea de canalizare: - străzile: - Obiect A- Calea Bucovinei, Simion Florea Marian, Păunașul Codrilor; - Obiect B- Nicolae Grigorescu, Calea Bucovinei, Zorilor

 - valoare investiție: 550.000 lei

 - sursă: Bugetul Local

b) Stația de epurare:

- titlu investiție: Reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare și stații în municipiul Campulung Moldovenesc, jud. Suceava

 - valoare executabila: 9.821.530,3 lei

 - sursă: 60% Fondul de Mediu – 6.262.355,3 lei

40% Buget Local – împrumut BCR – 3.559.175 lei

2. Proiectarea

 - s-a finalizat S.F. (studiu de fezabilitate) cu tema “Rețele de canalizare și stații în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 - valoare estimată în S.F. a investițiilor:  7,5 milioane euro

3. Investiții în acest an:

- rețele de canalizare: străzile Calea Bucovinei, Calea Transilvaniei, T. Vladimirescu, Ștefan cel Mare.

- stație de pompare: la pod Deia strada D. Cantemir

 

C. TERMOFICARE

1. Program „Suceava Utilități și mediu la standarde europene”

Obiective:

- Centrală cogenerare

- Rețele de distribuție agent termic, apa caldă către P.T

- Puncte termice (în locul centralelor termice)

- Contorizare la casa scărilor

- Magistrala de gaz

Valoare investiție Câmpulung Moldovenesc: 13 milioane euro

Sursă: împrumut extern garantat de guvern și plătibil de autoritatea locală

Execuția: licitațiile pentru execuția lucrărilor s-au făcut de către Consiliul Județean

Necesitate: operatorul realizează investiția de branșare a centralei la magistrala de gaz

 

2. Operator gaz:

La licitația din decembrie 2005 organizată de Ministerul Economiei au participat 3 firme:

- Bucovina Ecotermgaz Suceava constituită prin asocierea Consiliului Județean  Suceava cu 51% si câteva primării din județ printre care și Campulung Moldovenesc

- S.C. Nord Gaz Rădăuți

- UK “Utilities” Londra              

Comisia de licitație a desemnat câștigătoare firma „Bucovina Ecotermgaz”. Contestația făcută la minister de către „Nord gaz” a fost respinsă. Firma Nord Gaz a făcut în continuare acțiune în instanțele bucureștene și în iunie 2006 a obținut anularea Procesului inițial al licitației. Hotărârea Tribunalului București a rămas definitivă și irevocabilă în luna februarie 2007 după toate acțiunile de recurs înaintate de Ministerul Economiei.

Se prevede organizarea unei noi licitații în acest an de către Ministerul Economiei.

Sursă alternativă:

- în conformitate cu prevederile normelor europene adoptate și de România Centralele de cogenerare trebuie să funcționeze concomitent sau alternativ cu cel puțin două tipuri de combustibil;

- proiectanții din cadrul programului „Suceava Utilități și Mediu” nu au avut în vedere acest aspect care a adus prejudicii cetățenilor din municipiu;

- Primăria Câmpulung Moldovenesc va întocmi documentația necesară în vederea realizării investiției ce va asigura un al doilea tip de combustibil pentru centrala cu cogenerare (C.L.U. etc.) în afară de gaz.

 

3.Catalizare individuală și rețele pe casa scării

- în cadrul programului „Termoficarea 2006-2009” primăria Câmpulung Moldovenesc beneficiază de 10 miliarde pentru contorizarea individuală și rețele pe casa scării conform Hotărârii de Guvern 409/2007.

- Pentru a putea beneficia de aceste surse au fost întocmite „Strategia de termoficare a municipiului” și studiul de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

 

D. SALUBRITATE

- operator:  - S.C. „Florconstruct” SRL Suceava

- activitatea a fost concesionată prin licitație publică în anul 2005

- proiectare: - se întocmește documentația tehnică pentru realizarea stației de transfer C-lung Moldovenesc ce ar deveni C-lung Moldovenesc și localitățile arondate (cca. 10)

- precizări: în județul Suceava vor fi realizate 2 gropi ecologice: Moara (lângă Suceava) si Mestecăniș și 5 stații de transfer dintre care una la C-lung Moldovenesc.

- în zona Bodea va fi amenajat un adăpost pentru câini

 

E. ILUMINAT PUBLIC

Investițiile în derulare:

 „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Câmpulung Moldovenesc” prin implementarea unor măsuri de eficiență energetică

- sursă: - bugetul propriu

             

F. DRUMURI

1. Reabilitarea și modernizarea Drumului Național – Calea Bucovinei, Calea Transilvaniei  km 183+180 – 193+450

- valoare investiție: 55.800.000 euro (de la km 183+180 – 222+200)

- sursă: Fonduri Europene

2. Reabilitare variantă trafic greu: HCL nr.102/31.10.2006 aprobare indicatori tehnici

AC nr.147/20.11.2006

- valoare investiție: 3.100.000 lei

- sursă: Buget de stat și Buget Local

3. Acces Rarău: HCL nr.35/23.02.2006 - privind asocierea Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc cu Consiliul Județean Suceava pentru revizuirea obiectivului „Consolidarea DJ 175A km 0+100 – 12+600 C-lung Moldovenesc - Rarău

4. Reabilitare rețea stradală:

- În anul 2007 in municipiul C-lung Moldovenesc reparațiile cu mixturi asfaltice vor fi întârziate datorită lucrărilor la rețelele de apă și canalizare.

5. Primăria a întocmit și s-a aprobat de Consiliul Local un studiu de circulație ce reglementează traficul din municipiu propune realizarea parcărilor și semnalizarea corespunzătoare, sensuri unice, giratoriu.

6. Parcări

Parcare lângă piața agroalimentară:

-   Valoare investiție:230.210,38 lei AC nr.41/16.04.2007

-   Sursă: Bugetul Local

-   Nr. locuri: 58

Parcare lângă primărie

- Valoare investiție: 120.487 lei AC nr.84/ 08.06.2007

-   Sursă: Buget Local

-   Executant: SCCF Iași

-   Nr. locuri: 36

G. Piața agroalimentară, bazar, obor, târg de luni:

-   Bazarul, târgul de luni și oborul vor fi mutate în actualul amplasament al serei.

-   Piața agroalimentară va fi organizată cu caracter provizoriu în locul actualului bazar.

 

H. Poduri și podețe:

-   Pod Bunești:

-   Investiție de cca. 1 milion de euro

-   Poduri, podețe: vor fi reabilitate podeț Valea Seacă, pod Strada Prieteniei, podeț intersecție strada Cuza Vodă cu strada Zorilor peste pârâul Valea Seacă, punțile peste Moldova

 

I. Locuințe tineri

H.C.L. nr. 92/2006 dare în folosință gratuită ANL – 8000mp, 4.020 mp et.1; 3980mp et.2.

-   Zona: Bunești

-   80 apartamente – etaj 1 – valoare 10.071.699 lei cu TVA

-   Investiție derulată prin ANL și utilitățile din banii Primăriei

-   Începerea lucrărilor preconizate in anul 2007

 

J. Turism

1.Programul „Schi în Carpați”

-   Amenajare 3 pârtii de schi: Runc, Bodea, Rarău – SF în lucru

-   Valori estimate a investițiilor: Runc 6.247.000 lei

-   HCL nr.6/2006 – realizare și finanțare SF amenajare pârtie schi Runc

-   HCL nr.11/2006 - realizare și finanțare SF amenajare pârtie schi Rarau

-   Sume alocate: 8,9 miliarde lei vechi pentru proiectare S.F., avize, documentații, studii etc

 

K. Învățământ:

1.Reabilitare și modernizare 2 grădinițe: - 5 miliarde, 6 miliarde (stadion + căsuța piticilor)

2.Programele de reabilitare – construcții, Silvic, Dragoș Vodă.

3.Se are în vedere reabilitarea localului Școala nr. 2

4.Se amenajează clădirea internat Dragoș Vodă parter și etaj 1 pentru noul sediu al Clubului Copiilor (sediul vechi a fost retrocedat urmașilor proprietarilor)