stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

EN English

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2011 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

programul de vecinătate românia - ucraina 2004-2006

 

Proiect:  "Dezvoltare durabilă prin turism în Carpaţii Nordici"

Linia de buget nr. RO-2005/017-539.01.01.16

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Perioada de finanţare: octombrie 2007 - 27 august 2009

 

      Proiectul va fi implementat pe teritoriul României şi Ucrainei, cuprinzând următoarele teritorii administrative:
     1. În România, judeţul Suceava:
     - municipiul Câmpulung Moldovenesc
     - comunele: Ciocăneşti, Cârlibaba, Suceviţa Moldova Suliţa, Pojorâta, Breaza, Izvoarele Sucevei,  Fundul Moldovei, Frumosu, Moldoviţa;
     - comunele: Sadova, Vama, Vatra Moldoviţei, Brodina, Ulma, Putna şi altele urmând a se alătura ulterior.
     2. În Ucraina, regiunile Cernăuţi şi Ivano-Frankivsc:
     - raioanele: Putyla, Vijnitza, Verchovyna, Kosiv, Kolomiya, Yaremcha, Nadvirna.
     Parteneri în proiect sunt administraţiile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cele două ţări, Fundaţia Umanitară "Baltagul" şi Asociaţia pentru Turism, Cultură şi Tineret "Pro Moldoviţa".

Harta 1 proiect Ucraina

OBIECTIVUL GENERAL (scopul proiectului)
   Dezvoltarea economică durabilă prin turism a microregiunilor Masivul Rarău - Obcinile Bucovinei din România şi Masivul Ciornahora din Ucraina, valorificarea resurselor turistice specifice din aceste zone şi realizarea unei cooperări stabile, locale şi transfrontaliere în turism.
   OBIECTIVE SPECIFICE
   1. Înfiinţarea, dotarea şi punerea în funcţiune a unui centru de informare şi marketing turistic la Câmpulung Moldovenesc.
   Acesta va avea rolul de administrator al reţelei şi al bazelor de date, de editor şi promotor al materialelor informative şi promoţionale.
   2.Realizarea unei reţele IT pe Internet şi a unei baze de date cu rol de informare şi dispecerat turistic.
   Reţeaua va dispune de un server cu baza de date şi terminale în fiecare localitate de interes turistic.

  3.Organizarea şi monitorizarea activităţilor turistice în zonele vizate de proiect.
    Îmbunătăţirea serviciilor turistice şi armonizarea practicilor turistice cu standardele şi legislaţia europeană prin organizarea unor sesiuni de lucru şi schimburi de experienţă la nivel de administraţii locale, prestatori de servicii turistice, touroperatori, operatori culturali şi ONG-uri; înfiinţarea unei structuri asociative profesionale cu statut juridic, care să lucreze în folosul dezvoltării economice prin turism. Marcarea la standarde internaţionale a noilor trasee de turism ecologic (drumeţie, hipoturism, cicloturism).
   4.Promovarea rezultatelor proiectului şi a microregiunilor vizate ca zone turistice.
   Construirea şi lansarea unor noi programe turistice şi valorificarea resurselor locale pe piaţa turistică internă şi internaţională.

Harta 2 proiect Ucraina

   Prin implementarea proiectului şi realizarea reţelei comune de lucru în turism se nasc premisele pentru atingerea unui grad mai ridicat de integrare, coeziune economică, socială şi de dezvoltare a solidarităţii între comunităţile urbane şi rurale din ambele ţări, prin cooperare transfrontalieră.

 

 Infoturism

 

   Auditarea proiectului şi promovarea rezultatelor proiectului, a parteneriatului transfrontier ca exemple de bună practică:
   - realizarea de materiale tipărite (broşuri, pliante, prospecte, hărţi, etc.)
;
   - materiale foto şi filme pe CD
;
   - distribuţia materialelor pe canale specifice (târguri şi expoziţii de turism, alte manifestări de profil în ţară şi străinătate, promovarea prin Internet).

   Dezvoltarea sectorului turistic cu păstrarea echilibrului ecologic duce la îmbunătăţirea integrării transfrontaliere dintre regiunile de graniţă, prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economică durabilă.
   Astfel, proiectul contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice şi priorităţilor programului dezvoltat de Ministerul Integrării:
   - Consolidarea valorilor comune deja existente, în vederea susţinerii unui nou ciclu integrat al dezvoltării durabile;
   - Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în vederea relevării moştenirii comune socio-culturale, legată de istoria şi mediul local;
   - Extinderea şi creşterea calităţii ofertei din sectorul turistic cu perspectivă transfrontalieră;
   - Asigurarea dezvoltării durabile a sectorului turistic în ambele părţi ale graniţei;
   - Întărirea domeniului operaţional al cooperării transfrontaliere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii