stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 27-May-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

aparatul de specialitate al primarului şi a serviciilor subordonate consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc

 

Structura organizatorică a instituţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 24.09.2015.

 

cabinet primar

 Chirodea Gavril - consilier primar 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 38

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

cabinetprimar@campulungmoldovenesc.ro

 

direcția administraţie publică

 Erhan Rodica - director executiv 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 26 

 Telefon:

0230-314425 int. 116

 Fax:

0230-314725
  

 1. serviciul administraţie publică

 Tatar Rodica - șef serviciu

 1.1.Compartiment administraţie publică şi autoritate tutelară

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 26 

 Telefon:

0230-314425 int. 116

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

administratie@campulungmoldovenesc.ro

 1.2.Compartiment relaţii publice, registratură, circulaţia şi păstrarea documentelor, secretariat şi arhivă

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 2 

 Telefon:

0230-314425 int. 125

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

registratura@campulungmoldovenesc.ro

 2. Compartiment asistenţă socială şi protecţia copilului

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 26 

 Telefon:

0230-314425 int. 116

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

asistentasociala@campulungmoldovenesc.ro

 

compartiment juridic

 Petroaie Paul - consilier juridic 
 Ignat Petronela - consilier juridic 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 25

 Telefon:

0230-314425 int. 126

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

juridic@campulungmoldovenesc.ro

 

compartiment registre agricole

 Lungu Gheorghe - consilier

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 27 

 Telefon:

0230-314425 int. 118

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

agricol@campulungmoldovenesc.ro

 

compartiment resurse umane

Botea Cătălina - consilier
Timu Lenuța - inspector

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 28 

 Telefon:

0230-314425 int. 117

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

salarizare1@campulungmoldovenesc.ro

 

serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor

 Vlad Petronela - Liliana  - agent șef

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 2-5

 Telefon:

0230-314425 int. 121/149

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

spclep@campulungmoldovenesc.ro

 

starecivila@campulungmoldovenesc.ro

1.Compartiment evidenţa persoanelor

2.Compartiment Stare civilă

Cojocariu Oana - inspector
Latiș Mihaela - inspector

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 4 

 Telefon:

0230-314425 int. 140

 Fax:

0230-314725
 

starecivila@campulungmoldovenesc.ro

 

direcția economică

 Florescu Iuliana-Georgeta - director executiv 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 14 

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

direconomic@campulungmoldovenesc.ro

 1.Compartiment buget-contabilitate, salarizare şi finanţare investiţii

 2.SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE

 Coclici Liliana - șef serviciu

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 10

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

impozite@campulungmoldovenesc.ro

 

direcţia tehnică și urbanism

Istrate Luminița-Rozalia - director executiv adjunct

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 35

 Telefon:

0230-314425 int. 136

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

urbanism@campulungmoldovenesc.ro

1.Compartiment investiții

2.Compartiment monitorizare servicii publice

3.Compartiment spațiu locativ

4.Compartiment tehnic și administrativ gospodăresc

5.Compartiment planificare urbană şi autorizări

 

6. Serviciul patrimoniu

Niță Marcela-Luminița - șef serviciu

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 39

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

patrimoniu@campulungmoldovenesc.ro

 

centrul național de informare și promovare turistică

 Coca Mihaela-Nicoleta - inspector principal
 Nisioi-Hechelciuc Elisabeta - inspector asistent
 Ojog Traian-Gabriel - referent

 Adresa:

str. I.Hălăuceanu fn

 Telefon:

0330-108455

 Fax:

0330-108455

 E-mail:

turism@campulungmoldovenesc.ro

 

office@cnipt-raraul.ro

 

compartiment audit intern

 Miroţoi Radu - auditor intern

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 23

 Telefon:

0230-314425 int. 128

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

audit@campulungmoldovenesc.ro

 

compartiment licitații și achiziții publice

Niţă Lucian-Marius - inspector

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 34

 Telefon:

0230-314425 int. 137

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

achizitii@campulungmoldovenesc.ro

 

compartiment situaţii de urgenţă

 Erhan Aristotel - referent specialitate  

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1

 Telefon:

0230-314425 int. 127

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

siturgenta@campulungmoldovenesc.ro

 
 Compartiment managementul calității, comunicare, relații publice, securitate și sănătate în muncă
 Poşchin Nicoleta - inspector 
 Catargiu Vasile - referent 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 14

 Telefon:

0230-314425 int. 135

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

comunicare@campulungmoldovenesc.ro

 

compartiment informatică

 Iordache Camelia - Aurica - consilier

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 19 

 Telefon:

0230-314425 int. 135

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

primaria@campulungmoldovenesc.ro

 

compartiment alimentare cu energie termică

Mihalea Sorin - inspector specialitate

 Adresa:

str. 22 Decembrie, etaj 2, cam. 33

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

primaria@campulungmoldovenesc.ro

 

serviciul politia locală

Balan Cristian - șef serviciu

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 15

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

politialocala@campulungmoldovenesc.ro

1.Compartiment ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor
2.Compartiment circulaţia pe drumurile publice
3.Compartiment disciplina în construcţii şi afişajul stradal
4.Compartiment dispecerat şi evidenţa persoanelor
5.Compartiment protecţia mediului
6.Compartiment activitate comercială

 

compartiment specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

 

compartiment transport auto și monitorizare parcări

Șutu Daniela - inspector

 Adresa:

str. 22 Decembrie, etaj 2, cam. 40

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

transport@campulungmoldovenesc.ro