ACTUALITATE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - HOTĂRÂREA nr.1 din 18.03.2020

18.03.2020 -

Coronavirus - Informări și măsuri luate la nivelul autorităților locale


COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA nr.1 din 18.03.2020

Din 18.03.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru stabilirea măsurilor de prevenție ce se impun în plan local pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID19, în completarea celor impuse la nivel național.

Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Închiderea tuturor restaurantelor, barurilor, cafenelelor, pub-urilor și a prăznicarelor. Se va păstra doar activitatea de catering;

Art.2 Interzicerea tuturor manifestărilor culturale, sportive sau de orice natură, care ar putea aduna 100 de persoane;

Art.3 Închiderea tuturor bazelor sportive și de agrement;

Art.4 La spațiile de joacă pentru copii, vor fi amplasate afișe prin care să se interzică folosirea acestora de către copii și părinți;

Art.5 La manifestările autorizate de până la 100 de persoane se va păstra obligatoriu o distanță de 2 metri, unul față de celălalt;

Art.6 Oborul organizat în zilele de luni pentru animale și cereale se închide pe perioada stării de urgență;

Art.7 Poliția va verifica la instituții și agenți economici, respectarea măsurilor adoptate și a celor comunicate anterior;

Art.8 Toate instituțiile și agenții economici vor respecta cu strictețe măsurile de igienă și de restricționare a contactului cu publicul, comunicate anterior.

Art.9 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.

PRIMAR,

Mihăță Negură

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.