informații utile

Meteo
Curs valutar  
Adrese și telefoane utile
Mersul trenurilor
Transport în comun
Alte link-uri
  

despre câmpulung moldovenesc

Localizare
Istoric

Relief

Clima
Economia
Social
Turismul
Cultura
Sport

e-administrație

Președintele României

Guvernul României

Senatul României
Camera Deputaților
Ministere
Instituția Prefectului
Consiliul Județean Suceava
e-Guvernare
   

legea nr. 52/2003

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice
Hotărâri adoptate, supuse anterior atenției publice
Raport anual

consiliul local

Componență  

Comisii de specialitate

Regulament de organizare și funcționare
Declarații de avere
Declarații de interese
Hotărâri adoptate
Ordinea de zi
Proiecte de hotărâri
Minutele ședințelor
Procese verbale ședințe
Cetățeni de onoare 
Orașe înfrățite

legea nr. 544/2001

Informații de interes public

Informații din oficiu

Informații financiare

Modalități de contestare
Fișa de evaluare

stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima paginăHarta municipiuluiHarta siteAlbum fotoForumCarte de oaspețiContact

RO Română

                

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, județul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2016 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relații cu publicul

Program de audiențe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe și impozite locale
Legislație

Primăria

Conducerea instituției

Atribuții conducere
Organigrama
Regulament de organizare și funcționare R.O.F.
Structura organizatorică
Unități subordonate
Declarații de avere
Declarații de interese
Proiecte și strategii
Curierul Primăriei
Anunțuri achiziții publice
Anunțuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetățeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

declarații de avere și de interese

 

 Declarațiile de avere și declarațiile de interese se publică pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc www.campulungmoldovenesc.ro, sau la avizierul propriu și pe pagina de Internet a Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

 

La afișarea pe pagina de Internet a instituției www.campulungmoldovenesc.ro sunt anonimizate următoarele informații: adresa imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresa instituției care administrează activele financiare, codul numeric personal, precum și semnătura.

 

 Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituției și a Agenției Naționale de Integritate pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.

 

  Declarații de avere Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

  Declarații de interese Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

 
Declarații de avere Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
Declarații de interese Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc