stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 27-May-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

cărţi de identitate

 

 

evidenţa persoanelor

 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la: schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

 

 

    Dosarul va cuprinde următoarele documente necesare:
- cerere pentru eliberarea actului de identitate (se completează la ghişeul S.P.C.L.E.P.);
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul, în original şi copie xerox;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie xerox;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie xerox;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie xerox;
- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
- chitanţa în valoare de 7 LEI, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
- timbru fiscal sau chitanţă în valoare de 5 LEI, reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
   Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
    În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al României din străinătate nori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.
 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

 

 

    Dosarul va cuprinde următoarele documente necesare:
- cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
- certificatul de naştere, în original şi copie xerox;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie xerox;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie xerox;
- paşaportul românesc, valabil ori expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, în original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, în original şi copie;
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
- chitanţa în valoare de 7 LEI, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
- timbru fiscal sau chitanţă în valoare de 5 LEI, reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
 

 

 

Acte necesare pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

 

 

    Dosarul va cuprinde următoarele documente necesare:
- cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
- actul de identitate al solicitantului, în original;
- certificatele de a;tere copii sub 14 ani, în original şi  copie xerox;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie xerox;
- actul de identitate al găzduitorului, în original;
- timbru fiscal sau chitanţă în valoare de 5 LEI, reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, cam.8.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București, sau la adresa
www.evidentapersoanelor.ro

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii